zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Struktura i dinamika samoorganiziranih nanoskopskih sitema 
Voditelj: Petar Pervan
Ustanova: Institut za fiziku, Zagreb 
Sažetak: Eksperimentalno-teorijski programa «Struktura i dinamika samoorganiziranih nanoskopskih sistema» je posvećen istraživanju strukture, elektronskih svojstava i dinamike sistema nanometarskih dimenzija, a posebno struktura koje nastaju samoorganizacijom. U programu sudjeluju teorijske i eksperimentalne grupe, s namjerom da se sinergijskim djelovanjem razlicitih pristupa problemu dodje do detaljnog uvida u procese međusobnog utjecaja strukture na elektronska svojstva nanosistema i obrnuto, elektronskih svojstava na oblik i strukturu nanosistema kao i na njihovu dinamiku, efekte dekoherencije i transportna svojstva. Nanosistemi od interesa su ultra tanki slojevi, nanožice i nanotočke, razni nanometarski objekti od ugljika, biološki sistemi poput virusa te hibridni sistema sastavljeni od organskih molekula adsorbiranih na površinu u kontaktu s metalnim nakupinama. Svrha ovih istraživanja proističe iz potrebe da se izgrade mikroskopski koncepati i kvantno-mehanički modeli za opis jednostavnih, prototipnih, nanosistema, i na tome temelji interpretacija bazičnih svojstava koja se odnose na njihovu strukturu, elektronska i transportna svojstva i dinamiku ali i u stjecanju praktičnih znanja i vještina u proizvodnji i analizi spomenutih nanometarskih sistema s konačnim ciljem sposobnosti interpretacije i predviđanje svojstava kompliciranijih nanosistema od znanstvenog i praktičnog interesa. Program se temelji na kombinaciji eksperimentalnih metoda (Skenirajuća tunelska mikrskopija STM, kutno razlučiva fotoelektronska spektroskopija ARPES, Augerove elakstronska spektroskopija AES, spektroskopija Rengenskim zrakama XPS smještene u tri nezavisne eksperimentalne ultravisoko vakumske komore) i lepeze teorijskih metoda (ab initio teorija funkcionala gustoće DFT, simulacije pomoću Monte Carlo metode, neravnotežne Greenove funkcije, proračun svojstvenih stanja i elementarnih pobuđenja i ultrabrze dinamike). Općenito, očekujemo da ćemo kombiniranim eksperimentalnim i teorijskim istraživanja steći bolje razumijevanje svojstava nanosistema i sposobnost dizajniranja i proizvodnje ciljanih nanosistema, tj. nanosistema određenih veličina, oblika i svojstava. S tog aspekta ova istraživanja imaju potencijal otkrivanja inovativnih procedura u kreiranju funkcionalnih nanostruktura s mogućom tehnološkom primjenom.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag