zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Napredni materijali i primjene za konverziju i pohranu energije 
Voditelj: Branko Pivac
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Predloženi program istraživanja se temelji na sinergijskom učinku 12 istraživačkih projekata. Istraživanja svih ovdje navedenih projekata su vrlo dobro fokusirana na produbljivanje temeljnih spoznaja o materijalima i procesima važnim za konverziju i pohranu energije. Pri tome će se istražiti različiti materijali kao: poluvodiči (elementalni i složeni), slitine refraktornih metala (amorfne i nanostrukturirane), dielektrici i superionski vodiči. Posebna pažnja će se posvetiti istraživanju nanostrukturiranja svih gore navedenih materijala. Istražit će se procesi koji vode do nanostrukturiranja, kao i različiti procesi depozicije i procesi samoorganizacije. Istraživat će se defekti i inženjering defekata u materijalima, prvenstveno poluvodičima i dielektricima i njihov utjecaj na svojstva materijala. U tom smislu istražit će se veza mikroskopskih (na atomarnoj skali) i makroskopskih svojstava materijala. Istraživat će se i amorfne faze gore spomenutih materijala kao i prijelazi red/nered. Posebno se želi istražiti kakouređivanje na nanoskali, inženjering defekata i/ili manipulacija neuređenom fazom određuje nova svojstva materijala koja su važna za konverziju i pohranu energije. Uz istraživanje materijala razvijat će se novi modeli točne procjene sunčevog zračenja, kao važne komponente u lancu konverzije energije. Cilj je postići šire i dublje razumijevanje svojstava materijala i procesa koji su važni za konverziju i pohranu energije, što predstavlja jedan od najvažnijih izazova današnjice. Radi postizanja gore navedenih ciljeva razni projekti će istraživati pojedine mehanizme odgovorne pri formiranji i rastu nanostrukturniranih objekata te efikasnosti različitih metoda pripravke ovakvih struktura. Istraživat će se morfologija i dinamika nanostrukturiranih materijala i njihova stabilnost na naknadne tretmane. Također će se tražiti morfologija i dinamika točkastih defekata u kristalnoj fazi kao i struktura neuređene faze. Predložena istraživanja predstavljaju izuzetno važnu temeljnu osnovu za daljnji razvoj novih generacija čitavog niza komponenata i uređaja temeljenih na nanotehnologiji čemu vjerujemo da ćemo značajno doprinijeti.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag