zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Korelacije u kompleksnim sustavima: od fizike do biotehnologije 
Voditelj: Katica Biljaković
Ustanova: Institut za fiziku, Zagreb 
Sažetak: Fizika je vrlo uspješna u prepoznavanju nekih osnovnih principa pojavnosti i djelovanja u materijalnom svijetu koji mogu imati vrlo široku primjenu. Kompleksnost, korelacije i kooperativnost (programski logo "C3") su najbolji predstavnici tih principa. Kompleksnost otvara nove krajolike interdisciplinarnosti u kojima se pretapaju fizika, biologija, ekonomija, ekologija, društvene znanosti, ekonomija i konačno znanost života. Program "C3" okuplja 3 projekta s osnovnim istraživanjem u fizici kompleksnih sistema s jakim korelacijama i jedan projekt iz šumarstva koji izučava šumske požare te nastavlja aktivnosti započete u okvirima kolaborativnog projekta "Obrasci kompleksnosti i njihova primjena" podržanog od MZOŠ-a (http://cp2.ifs.hr/). Slikovito bismo mogli reći da je tanka crvena linija-poveznica zakon potencije, univerzalni oblik zakonitosti koji se javlja u prostornim ili vremenskim korelacijama i "otisak prsta" kompleksnih sustava. Nalazimo ga od nanoskala fizikalnih sistema koje istražujemo pa do kilometarskih skala do kojih narastaju šumski požari ili pak u sustavima u kojima dimenzije nisu prostorne već određene vrstom međudjelovanja (društveni odnosi, trgovina, širenje informacija, zaraza itd). Proučavanje koncepata nereda, samoorganizacije, prostornih i vremenskih korelacija u sistemima s različitim stupnjevima slobode dalo je neke univerzalne oblike disipacije energije i kompleksne dinamike koji predstavljaju generička svojstva neovisna o skalama. Stoga i šumske požare uz tržište dionica i neke sociološke strukture analiziramo kao novu vrstu fizikalnih sistema. Pokazali smo da raspodjela izgorenih površina na tri dalmatinska otoka slijedi zakon dobiven u perkolativnom modelu sa specifičnostima lokaliteta (utjecaj ograničenosti) i želimo proširiti istraživanje na cijelo priobalje. Uz empirijsku analizu i stohastičko modeliranje dinamike rada srca i porasta cijena dionica, nastavit ćemo s praćenjem raspodjele bogatstva u RH. Interdisciplinarnost ugrađujemo u naše kolegije na sveučilištima u Zagrebu, Rijeci i Splitu. Cilj nam je jačanje međunarodne suradnje i uključivanje u EU projekte i međunarodne studije. Organizirat ćemo dvije radionica, dovest ugledne stručnjake iz svijeta, okupit zainteresirane za rješavanje kompleksnih problema i povećat interakcije među njima. Utjecat ćemo na matične «cehovske» organizacije da se otvaraju interdisciplionarnosti te pomoći popularizaciji znanosti, posebno na promidžbi važnosti multi i interdisciplinarnosti.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag