zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-10-24
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće 
Voditelj: Daniel Rukavina
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Implantacija i rana trudnoća su najosjetljivija razdoblja tijekom razvoja feto-placentarne jedinice (FPJ) kao alogeničnog presatka. Predložena istraživanja mogu doprinijeti boljem razumijevanju uloge hormona (progesterona), imunokompetentnih stanica i citolitičkih mehanizama na spoju majčinih i fetalnih tkiva. Normalnu trudnoću karakterizira ravnoteža između Th1 i Th2 citokina, s prevlašću Th2 citokina. Snažan citolitički potencijal u uterusu tijekom trudnoće vjerovatno služi za imunološki nadzor nad trofoblastnom invazijom u stijenku uterusa i prihvaćanje alogenične FPJ. U predloženom programu istražit ćemo biološku ulogu perforin/granulizin/granzimskog puta, kao i drugih redundantnih mehanizama posredovanih Fas/FasL-om i TRAIL-om na spoju majčinih i fetalnih tkiva. Tijekom implantacije, decidualno tkivo prolazi kroz dinamični proces stanične diferencijacije regulirane primarno progesteronom koji ostvaruje svoju biološku ulogu putem dvaju transkripcijskih čimbenika, progesteronskog receptora A (PR-A) i progesteronskog receptora B (PR-B). Naša je hipoteza da progesteron, putem progesteronskih receptora, regulira gensko izražavanje koje osigurava odgovarajući uterini imunološki odgovor tijekom implantacije i decidualizacije. Ektopična trudnoća predstavlja idealan model za proučavanje i razumijevanje međudjelovanja hormona i trofoblastnih i decidualnih stanica. Receptori mamilice predstavljaju način nishodne regulacije upalne reakcije posredovane kemokinima, interleukinima i citolitičkim posrednicima. Istraživanje prisutnosti i funkcije receptora mamilica D6 i IL-1RII omogućit će uvid u mehanizme kojima je kontroliran imunološki odgovor na spoju majčinih i fetalnih tkiva. Naša je hipoteza da hormonski utjecaji (progesteron) i međudjelovanje trofoblastnih stanica s decidualnim limfocitima igra važnu ulogu u leukocitnoj infiltraciji i distribuciji, fenotipskim profilima, Th1 i Th2 citokinskom profilu i izražavanju citolitičkih i apoptotičkih molekula na mRNA i proteinskoj razini. Istražit ćemo imunološke mehanizme u slijedećim patološkim trudnoćama: zadržani pobačaj, grozdasta mola, anembrijska trudnoća i ponavljajući pobačaj. Predloženi istraživački program usredotočen je na razjašnjavanje mehanizama koji pridonose zaštiti FPJ od imunoloških oštećenja tijekom trudnoće. Program će proširiti naše spoznaje o općim mehanizmima imunološke regulacije i poticanja tolerancije. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag