zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-1-17
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja u sisavaca 
Voditelj: Davor Ježek
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Reprodukcijsko zdravlje i normalni razvoj zametka predstavlja temelj zdravlja čovjeka i njegove vrste. Posljednji demografski pokazatelji u nas i u zemljama Europske Unije su krajnje zabrinjavajući. Raširenost spolno prenosivih bolesti, problem neplodnosti u 11-15% parova, razni genetski, epigenetski i teratogeni čimbenici rizika, zagađenost okoliša, rano stupanje u spolne odnose samo su neki od nagomilanih problema vezanih za reprodukcijsko zdravlje. Predloženi program će se sastojati od 4 dijela: A) Istraživanja genitalnih infekcija u spolno aktivne populacije; B) Istraživanja ženskog spolnog sustava; C) Istraživanja muškog spolnog sustava i D) Eksperimentalni modeli razvoja zametka sisavaca in vivo i in vitro. Temeljna hipoteza ovog istraživanja je da spolno prenosive bolesti, različiti genetski, epigenetski i teratogeni čimbenici te poremećaj u građi vezivnog tkiva (intersticija) muškog i ženskog spolnog sustava značajno doprinose neplodnosti u žena i muškaraca. Cilj programa je značajno unaprijediti prevenciju, rano otkrivanje, dijagnostiku i terapiju spolno prenosivih bolesti. Nadalje, otkriti genetske, epigenetske i teratogene čimbenike koji ugrožavaju reprodukcijsko zdravlje koristeći slijedeće suvremene metode istraživanja ženskog i muškog spolnog sustava: analiza ukupnog ekspresijskog obrasca genoma čovjeka i štakora uz pomoć čipova; molekularno biološke detekcije DNA uzročnika spolno prenosivih bolesti; Northern, Western, i „dot“ blot analiza; fluorescentna in situ hibridizacijska (FISH) analiza; imunohistokemija; transmisijska elektronska mikroskopija; transmisijska elektronska mikroskopija s česticama zlata; morfometrijske analize (stereologija i analiza slike); uzgoj tkiva i embrija glodavaca u kulturi tkiva; transplantacija zametaka glodavaca na ektopična mjesta, FTIR i RAMAN spektroskopija. Očekivani rezultati trebali bi znatno unaprijediti reprodukcijsko zdravlje i donijeti nove spoznaje o ranom, brzom i pouzdanom otkrivanju spolno prenosivih bolesti te njihovoj terapiji. Očekuje se da će otkrivanje novih genetskih, epigenetskih i teratogenih čimbenika te rezultati proučavanja poremećaja vezivnog tkiva muškog i ženskog spolnog sustava znatno unaprijediti spoznaje o etiologiji neplodnosti u muškaraca i žena. Poznavanje gore spomenutih čimbenika trebalo bi dati smjernice za odgovarajuće terapijske pristupe u humanoj reprodukciji.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag