zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Reparacijski i imunomodulacijski mehanizmi 
Voditelj: Biserka Radošević-Stašić
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Promjene homeostaze uzrokovane različitim vanjskim ili unutarnjim čimbenicima aktiviraju u stanicama prokariota i eukariota stresni odgovor, koji se odvija po općem, evolucijski vrlo konzerviranom obrascu, koji ne mora biti specifičan za stresore. On uključuje indukciju transkripcijskih faktora koji rezultiraju sintezom proteina toplinskog šoka (HSP) i drugih stresnih proteina (H-Ras, RAS), stvaranje antioksidansa, te djelovanje reparacijskih enzima, poput poli (ADP-ribozil) polimeraze (PARP), koji potiču procese cijeljenja. Prema nekih hipotezama, na ovaj ancestralni stresni obrazac u viših kralježnjaka razvili su se kao dodatni anti-stresni sustavi imunološki i neuroendokrini sustav, koji djeluju kao supersustavi. U prvoj liniji obane djeluju HSP, a posebno glikoprotein gp96, koji nadzire process stvaranja i odstranjivanja denaturiranih proteina, od kojih su mnogi bitni regulatori staničnog rasta i diferencijacije, te metalotioneini (MT), koji vezanjem ili otpuštanjem metala utječu na sve funkcije stanica. Obje vrste proteina pripadaju grupi evolucijski vrlo konzerviranih proteina, pa se mogu naći u svim živim bićima, uz neke varijabilnosti. Gp96 je osim toga i jaki adjuvans, koji može procesom unakrsne prezentacije izložiti tumorske ili slične antigene peptide MHC molekulama klase I ili II, potičući antigen specifičnu imunost. Usto, kompleksi HSP i peptida mogu potaknuti lučenje proupalnih citokina i stvaranje regulacijskih tipova stanica. Na osnovu ovih spoznaja povezali smo projekte, koji istražuju učinke gp96, MT, te mono i poli-nezazićenih kiselina na reparacijske procese inducirane parcijalnom hepatektomijom ili tkivnim oštećenjima, s onima koji istražuju reaktivnost ljudi, školjkaša i riba na okolišno zagađenje. Pritom će se epidemiološke analize o incidenciji kroničnih bolesti u ljudi u području industrijske zone Kvarnerskog zaljeva, korelirati sa stanjem zdravlja ljudi i morskih organizama sa intenzitetom okolišnog zagađenja. Istovremeno istraživati ćemo mehanizme regeneracije jetre, intoksikacije pesticidima i udisanja benzinskih para, te učinke starenja i stresa u eksperimentalnim životinjama. Učinci će biti procjenjivani na svim razinama organizacije (ekspresija gp96 i MT, DNA, PARP, NFkappaB, COX-2, metali u tkivu, geni staničnog ciklusa, citokini, NKT i regulacijske stanice, sastojci seruma, kromozomske aberacije, klinički testovi), nastojeći dobiti cjelovitu sliku o glavnim aspektima staničnog odgovora na stres u različitih vrsta. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag