zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Zdravlje i pravo na zdravlje pojedinca i zajednice: principi, praksa, politika 
Voditelj: Zvonko Šošić
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Ključne polazišne spoznaje Zdravlje je preduvjet napredka, a ne luksuz. Zdravstvena zaštita je investicija, koja će dovesti do većeg bruto domaćeg proizvoda (BDP), a ne potrošnja. Štednja nemože dovesti do većeg BDP. Stanovništvo očekuje sustav zdravstvene zaštite temeljen na uzajamnosti i solidarnosti. Zdravstveni radnici su motivirani da pružaju učinkovitu zdravstvenu zaštitu visoke kvalitete, ali trebaju podršku, edukaciju i uvjete. Centralizirani sustav nemože pobljšati zdravstveno stanje niti ostvariti financijsku stabilnost sustava. Ciljevi i hipoteze Prikazati učinke promjena u sustavu zdravstva na: zdravlje stanovništva, razvoj zdravstva, kvalitetu zaštite, jednakost/pravičnost te financijske učinke. Ukazati na moguće točke poboljšanja funkcioniranja. Predložiti rješenja, koja bi pridonijela učinkovitijem i djelotvornjem djelovanju sustava. Program polazi od pretpostavke, da promjene znatno utječu na količinu i kakvoću zdravstvenih usluga kao i na njihov ishod. Pokušaji da se obuzda porast troškova zdravstvene zaštite ugrožavaju učinkovitost, djelotvornost i pravičnost. Očekivani rezultati Od rezultata se očekuje da razjasne zablude vezane uz funkcioniraje sustava zdravstvene zaštite, koje zbog čestih odluka na prečac bez ozbiljnijih analiza, uz pokušaj kopiranja stranih rješenja bez da se uzme u obzir specifičnost vlastitih uvjeta i potreba, dovode do mnogih problema u funkcioniranju, financiranju i upravljanju sustavom. Analizom funkcioniranja pojedinih segmenata sustava i njegovih posljedica otkrile bi se zakonitosti u sustavu Hrvatskog zdravstva i ukazalo bi se na potrebne intervencije i poboljšanja. Važnost predloženog istraživanja U većini zemalja zdravstvena je zaštita izložena pokušajima reformiranja, koji pokušavaju obuzdati rastuće troškove i postići veću djelotvonost. Uglavnom se to svodi na smanjenje sredstava u zdravstvenoj zaštiti i pokušaj prebacivanja troškova na korisnike. Sva iskustva ističu opasnost od smanjenja dostupnosti zaštite onima kojima je najpotrebnija. Potrebe se ne zadovoljavaju na vrijema pa se pogoršano zdravstveno stanje vraća u uznapredovalom stadiju težem za zbrinjavanje i zahtijeva još veće troškove. Bez ozbiljnog pristupa i znanstvene analize učinkovitosti i djelotvornosti sustava ne mogu se očekivati poboljšanja pa je krajnje vrijeme da se pristupi znanstvenom i stručnom uvidu u čimbenike važne za funkcioniranje zdravstvenog sustava i da se promađu primjenjiva rješenja.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag