zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Zdravlje: interakcije gena, načina života, uvjeta rada i okoliša 
Voditelj: Eugenija Žuškin
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Kao sastavnica eko-sustava kome pripada čovjek je i značajan čimbenik koji djeluje na okoliš, ali i prima utjecaje od njega. Uz genetsko nasljeđe, čimbenici okoliša: voda, hrana, opći i radni okoliš, prepoznati su kao glavni uzrok pojave i pogoršanja bolesti. Primjerom aterosklerotskog procesa, koji je uvjetovan nizom čimbenika okoliša i nasljednih bolesti, oslikava se koliko je prepoznavanje sklonosti čimbenika okoliša ključno za medicinsku intervenciju, ali i za primarnu prevenciju. Radni uvjeti mogu dodatno oštetiti zdravlje i ugroziti život. Istraživanja učinaka onečišćenja zraka unutarnjih prostora je jedan od prioriteta SZO: ispituju se učinci izloženosti aerosolima na radnom mjestu, koji se osobito odražavaju na nastanak oštećenja dišnog i imunološkog sustava te kože. Dokazana je učinkovitost tjelesne aktivnosti na unaprjeđenje zdravlja, odgodu i usporenje razvoja određenih stanja poremećaja zdravlja i kroničnih nezaraznih bolesti. Adekvatnu analizu složenog odnosa stanja zdravlja čovjeka i okoliša, preciznije određivanje utjecaja na pojedine elemente zdravlja, prepoznavanje i procjenu ishoda zdravlja vezanih uz poduzete intervencije, potreban je odabir odgovarajućih, znanstveno utemeljeno prihvatljivih, suvremenih statističko-analitičkih instrumenata. Cilj je potaknuti zajednička istraživanja čiji su kratkoročni i dugoročni ciljevi sukladni ciljevima Nacionalnog vijeća za znanost u područjima kratkoročne (Okoliš i Zdravlje) i dugoročne (Zaštita okoliša, Zdravlje, Biotehnologija, Hrana, Temeljna istraživanja u medicini, biologiji i kemiji) strategije razvoja RH. Izučavanje međusobnog djelovanja okoliš-čovjek pokušat će se dati odgovore na pitanja KOLIKO i KAKO su genotip i okoliš odgovorni za nastanak bolesti i u kojem smjeru treba orijentirati zdravstvenu zaštitu. A kako čovjek djeluje na okoliš, istraživanjem međuodnosa čovjek-okoliš moguće je predložiti mjere za očuvanje okoliša i posljedično suzbijanje nastanka oštećenja zdravlja. Očekivani završni rezultat istraživanja su smjernice zamišljene kao interaktivno pomagalo koje će se moći koristiti u dizajnu istraživanja, prikupljanju podataka, analizi i interpretaciji rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja. Osim toga, radom na ovom programu stvorit će se skupina bolje povezanih istraživača iz specifičnih multidisciplinarnih područja i tako omogućiti bolje upravljanje okolišem i zdravljem, provođenju javnozdravstvenih projekata i donošenju preciznijih zakonskih odredbi.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag