zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Izgradnja osnovice znanstvenoistraživačkog rada u biomedicini 
Voditelj: Matko Marušić
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: KLJUČNE POLAZIŠNE SPOZNAJE: Program objedinjuje 8 projekata i otvara novo područje istraživanja - razvoj i testiranje postupaka za jačanje osnovice znanstvenoistraživačkog rada u medicini djelujući na promicanje poštenja i vrsnoće u znanosti, poboljšanje komunikacijskih sposobnosti znanstvenika i promicanje nazora medicine zasnovane na dokazima (EBM). CILJEVI I HIPOTEZE: Program pretpostavlja da je poštenje preduvjet svakoga uspjeha, a znanstveničke komunikacijske vještine neophodne za priključivanje globalnim znanstvenim tokovima. Rabi model djelovanja časopisa Croatian Medical Journal (CMJ). Jedan projekt će definirati prognostičke čimbenike uspješnog doktoriranja polaznika znanstvenog medicinskog doktorskog studija. Dva projekta analizirat će se stupanj (ne)poštenja među studentima medicine u Hrvatskoj; potom će se provesti intervencija promicanja kolegijalnog okružja, te mjeriti učinak intervencije. Dalja 2 projekta ispitat će u člancima u CMJ proširenost plagijata i prepravljanja rezultata. Još 2 projekta uvode EBM u praksu hrvatskih liječnika. Jedan na mrežnoj stranici CMJ-a nudi liječnicima pomoć u potrazi za odgovorima na pitanja o bolesnicima, a drugi uvodi praksu EBM u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu. Naposljetku, jedan će projekt raditi na komunikaciji između samih istraživača, tj. na boljemu prikazivanju rezultata istraživanja, a jedan će ponuditi tečajeve o znanstvenoj komunikaciji prema javnosti. OČEKIVANI REZULTATI Očekujemo da će intervencije predložene u programu ukupno poboljšati sve aspekte znanstvenog rada i publiciranja. METODE PROVJERE REZULTATA: Ankete o mišljenjima o okružju u znanstvenoistraživačkim ustanovama, oblicima ponašanja studenata, stavovima prema znanosti i testovi za ispitivanje obrazaca društvenog ponašanja. Psihologijski mjerni instrumenti procjene moralnog razvoja i rasuđivanja i radne motivacije. Računalni programi za procjenu plagiranosti, prepravljanja podataka, laganja pri ispunjavanju anketa i prepisivanja na testovima. Mrežno pronalaženje i procjena dokaza (meta-analiza i sustavnih pregleda) u sustavu EBM. ZNAČENJE PREDLOŽENOG ISTRAŽIVANJA: Sve aktivnosti Programa doprinijet će integraciji hrvatskih znanstvenika u europsku znanstvenu zajednicu, razvoju društva zasnovanog na ekonomiji znanja i utjecati na dugoročni razvoj biomedicinskih istraživanja u Hrvatskoj. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag