zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: (radni naslov:) Genomska i proteomska analiza kroničnih koštanih bolesti 
Voditelj: Slobodan Vukičević
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Ovaj program istražit će kronične koštane i zglobne bolesti s posebnim naglaskom na otkrivanju novih biomarkera u rijetkim koštanim bolestima, anabolički učinak TSH kao nove molekule koja neposredno utječe na metabolizam kosti, uloge cirkulirajućih osteoblasta na stvaranje kosti i najučinkovitijeg kirurškog liječenja ozljede zglobne hrskavice. Koštani morfogenetski proteini, hrskavični morfogenetski proteini, enzimi za njihovu aktivaciju, proteini vezani za funkciju freezby gena i prostatičnog faktora rasta (PDF), molekule otkrivene u Laboratoriju za mineralizirana tkiva i suradnim ustanovama iz inozemstva, potencijalno imaju ulogu u patofiziologiji osteoporoze i rijetkih koštanih bolesti u ovome programu, kao i u procesima regeneracije kosti i hrskavice. Tako ćemo utvrditi da li je uzrok osteogenesis imperfecte nedostatak enzima za procesiranje prokolagena tipa I kojega smo nedavno identificirali u cirkulaciji zdravih ljudi. U bolesnika s fibrodysplasiom ossificans progressiva ne postoji jasan genetski defekt u genima za koje se smatra da su najvažniji u procesu stvaranja nove kosti; međutim, određivanjem serumskih vrijednosti koštanih i hrskavičnih morfogenetskih proteina (BMP i CDMP) u tih bolesnika utvrdit ćemo da li je uzrok bolesti njihovo trajno prisustvo u cirkulaciji, povećana propusnost krvnih žila za BMP i CDMP koji će potaknuti stvaranje kosti iz mišića poticanjem osteogeneze na mjestu minimalne traume. Slični mehanizmi signaliziranja i aktivacije matičnih stanica postoje i u bolesnika s ozljedom i regeneracijom hrskavice velikih zglobova pa ćemo u tih bolesnika izolirati i karakterizirati matične stanice i potencijalne signale za njihovu regrutaciju u serumu i sinovijalnoj tekućini oštećenih i operativno zbrinutih zglobova. Nedavno smo otkrili da TSH ima anabolički učinak na kost i da najvjerojatnije u svom signalnom putu koristi Smad 4 koji je do sada smatran ekskluzivnom molekulom signalnog puta koštanih morfogenetskih proteina. Istražit ćemo stoga novu ulogu TSH koji je do nedavno smatran isključivo stimulirajućim hormonom štitnjače. Ovaj program povezuje otkrivanje nepoznatih signala i matičnih stanica u cirkulaciji primjenom složenih genomskih i proteomskih postupaka u svrhu razumijevanja patofiziologije i liječenja osteoporoze, oštećenja zglobne hrskavice i rijetkih koštanih bolesti. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag