zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Metabolički sindrom 
Voditelj: Marko Duvnjak
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: U zadnjih pola stoljeća metabolički sindrom dosegao je epidemijske razmjere i predstavlja značajan javnozdravstveni problem. U razvijenim zemljama prevalencija mu je oko 30% i ima tendenciju porasta. Pretpostavlja se da inzulinska rezistencija ima ključnu ulogu u patofiziologiji metaboličkog sindroma. U sklopu ovog programa proučavat će se povezanost metaboličkog sindroma s dijabetesom tipa 1 i koronarnom bolesti te patofiziologija, nove dijagnostičke mogućnosti i novi terapijski pristupi kod bolesnika s nealkoholnom masnom bolesti jetre (NAFLD, od eng. nonalcoholic fatty liver disease). Zasada nije istražen međusobni odnos metaboličkog sindroma i dijabetesa tipa 1. Poznato je da glukotoksičnost može dovesti do razvoja inzulinske rezistencije te ćemo ispiti je li učestalost metaboličkog sindroma veća kod bolesnika s dužim trajanjem dijabetesa tipa 1 i/ili nereguliranim dijabetesom tipa 1 koji su izloženi kroničnoj hiperglikemiji nego kod dijabetičara s dobro reguliranom glikemijom. Također ćemo odrediti je li prisutnost metaboličkog sindroma kod bolesnika s dijabetesom tipa 1 povezana s učestalijim nastankom mikrovaskularnih komplikacija (dijabetičke nefropatije i retinopatije). Ukoliko se to potvrdi, pravovremenom intervencijom u smislu liječenja metaboličke inzulinske rezistencije mogao bi se u bolesnika s dijabetesom tipa 1 i metaboličkim sindromom spriječiti ili usporiti nastanak mikrovaskularnih komplikacija. Nadalje, dokazat ćemo snagu štetnog utjecaja metaboličkog sindroma na koronarnu bolest i time istaknuti metabolički sindrom kao najznačajniji rizični čimbenik za razvoj i progresiju koronarne bolesti. Odredit ćemo značaj i prognostičku vrijednost patogenetskih zbivanja u koagulacijskom sustavu u akutnom infarktu miokarda kod bolesnika s metaboličkim sindromom te razraditi pitanje indikacije za postavljanje 'drug-eluting' stentova u akutnom infarktu miokarda. Nadalje ćemo utvrditi korelaciju težine metaboličkog sindroma, stupnja inzulinske rezistencije i biokemijskih pokazatelja steatoze, upale i fibroze jetre s težinom NAFLD-a definiranom patohistološkom analizom jetre. Cilj je definirati biokemijski indeks koji bi omogućio razlikovanje obične nealkoholne steatoze jetre i nealkoholnog steatohepatitisa te procjenu histološke aktivnost bolesti jetre i tako zamijenio biopsiju jetre. Konačno, ispitat ćemo i učinkovitost različitih terapija koje smanjuju inzulinsku rezistenciju u liječenju NAFLD-a.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag