zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Dopler, višeslojni CT i MRI kod bolesti trbušnih organa i krvnih žila 
Voditelj: Boris Brkljačić
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Suvremene slikovne metode - MRI, višeslojni CT (MSCT) i dopler omogućuju prikaz i kvantifikaciju protoka u perifrenim krvnim žilama i parenhimskih žilama jetre, bubrega, nadbubrežnih žlijzeda i gušterače, a MRI omogućuje neinvazivan prikaz žučnih vodova (MR kolangiopankreatografija, MRCP). Istražuje se vrijednost MRI, MSCT i doplera u dijagnostici niza upalnih i malignih bolesti jetre, bubrega, gušterače, dijagnostici i liječenju bilijarne opstrukcije, dijagnostici stenoza i okluzija renalnih, perifernih i karotidnih arterija, te procjeni uspješnosti revaskularizacije angioplastikom i stentiranjem. Procijenit će se i vrijednost doplera u procjeni kvalitete podlaktičnih arterija za premosnice koronarnih arterija, ulogu doplera i CT urografije u dijagnostici opstrukcije i drugih promjena kanalnog sustava bubrega. Analizirat će se i djelotvornost ovih metoda kod dijagnostike parenhimskih promjena bubrega, dijagnostici tromobze renalne vene i razlikovanju malignih i benignih tvorbi bubrega, jetre i pankreasa. Analizirat će se vrijednost UZV u dijagnostici vezikoureteralnog refluksa i poremećaja mokrenja u djece, te procjeni fokalnih upalnih bolesti bubrega u djece. Nalazi pojedinih slikovnih metoda korelirat će se međusobno i s laboratorijskim i kliničkim nalazima, te PHD nalazima kada je moguće. Radi se o multicentričnom istraživanju u tri grada u RH, u više akademskih institucija, u kojem osim radiologa različitih suspecijalizacija sudjeluju i internisti kardiolozi i gastroenterolozi, kirurzi, urolog i pedijatar, pa rezultati mogu utjecati na sve ove struke. Procjena MRI, MSCT i doplera u dijagnostičkom algoritmu navedenih bolesti predstavlja znanstveni doprinos, a rezultati istraživanja mogu dovesti do promjene algoritama u kliničkoj praski, smanjene invazivnosti dijagnostičkih pretraga i smanjenja troškova zdravstvene zaštite. Primjeri su zamjena ekskrecijske urografije MSCT urografijom, zamjena DSA CT angiografijom i doplerom, praćenje prohodnosti arterija nakon PTA/stentiranja doplerom i/ili CTA umjesto DSA, dijagnostika bilijarne opstrukcije MRCP umjesto invazivne endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag