zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Primarna, sekundarna i tercijarna prevencija alergija i alergijske astme 
Voditelj: Vojko Rožmanić
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Prevalencija alergijskih bolesti u djece znatno se povećala u razvijenim zemljama zadnjih 30 godina. Rast prevalencije ne može se objasniti samo genetskim čimbenicima. Tu glavnu ulogu najvjerojatnije ima način života, čimbenici okoliša, i/ili međudjelovaje gena i okoliša. Moguće djelotvorne mjere prevencije alergije višestruko su opravdane. Prevencija alergija može se usmjeriti na primarnu prevenciju koja sprečava imunološku senzibilizaciju, sekundarnu prevenciju kojom se izbjegava ekspresija bolesti kao posljedica senzibilizacije i tercijarnu prevenciju kojom se potiskuju simptomi nakon pojave bolesti. Osnovna svrha predloženog programa je odrediti prevalenciju, prirodni tijek i riziko faktore za nastanak alergija u djece Primorsko-goranske županije. Naša hipoteza jest da neki od okolišnih faktora doprinose razvoju alergijskih simptoma i senzibilizacije u djece. Ciljevi programa su brojni: pokazati da su jednostavne preventivne mjere koje su lako izvedive sposobne smanjiti senzibilizaciju i simptome bolesti (preventivni efekt dojenje, utjecaj pušenja i alergena, socijalno ekonomski status); usporediti kvalitetu života u zdrave školske djece i astmatičara; utvrditi što je optimalna kontrola astme; razvidjeti odnos između upale dišnih puteva, težine i kontrole astme s kvalitetom života i plućnom funkcijom; evaluirati da li je loša kontrola astme udružena s nedostatnim liječenjem astme i pridruženih bolesti ; utvrditi povezanost onečišćenje zraka s nastankom alergija Očekujemo da će naše ispitivanje pokazati da je na području Primorsko-goranske županje došlo do porasta prevalencije astme, alergijskog rinitisa i atopijskog dermatitisa u svim dobnim skupinama. Zbog promjenje načina života prevalencija atopijskih bolesti biti će viša u urbanim sredinama Primjenjena metodologija omogućiti će praćenje razvoja alergijskih bolesti u djece od rođenja do adolescentne dobi. Djelotvornost preventivih mjera može se evaluirati na osnovi sniženja učestalosti alergijskih bolesti, smanjivanju rizika za razvoj novih atopijskih manifestacija u senzibilizirane djece, manjim brojem djece sa teškim oblikom bolesti, povećanju remisija i poboljšanju kvalitete života. Ovo istraživanje uklapa se u prioritete ciljeva učinkovitog zdravstvenog zbrinjavanja djece sa kroničnim bolestima i poslužiti će boljem i potpunijem organiziranju zdravstvene zaštite i poboljšanju kvalitete života djece s astmom i drugim alergijskim bolestima. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag