zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Dean Ajduković Psihosocijalne posljedice društvene tranzicije
2. Damir Boras Izvori za hrvatsku baštinu i hrvatski europski identitet
3. Denis Bratko Struktura i razvoj ličnosti
4. Morana Čale Književna antropologija
5. Ante Čović Bioetika - od pluralizma perspektiva do integrativnog znanja
6. Igor Fisković Srednjovjekovni i renesansni spomenici hrvatskog identiteta
7. Zrinjka Glovacki-Bernardi Jezični i kulturni transferi - kontakti i kontrastiranje
8. Mirko Gojmerac Jezik i komunikacija u prijevodnom kontekstu
9. Nataša Jokić-Begić Psihičko zdravlje u cjeloživotnoj perspektivi: rizični i zaštitni čimbenici
10. Miljenko Jurković Hrvatski identitet u europskom kontekstu: srednjovjekovna spomenička baština
11. Bruna Kuntić-Makvić Protohistorija i antika od Južne Panonije do Jadrana
12. Zvonko Maković EUROPSKI IDENTITETI HRVATSKE MODERNE UMJETNOSTI
13. Ranko Matasović Poredbena proučavanja hrvatskoga jezika i kulture u europskom kontekstu
14. Milan Mesić Modernizacija, multikulturalizam i hrvatski identitet
15. Jelena Mihaljević-Djigunović HRVATSKI I DRUGI JEZICI: pristupi, međujezik i poučavanje
16. Darko Novaković Mediaevalia et Neolatina Croatica
17. Vlatko Previšić Kurikulum suvremenog odgoja i škole
18. Drago Roksandić Triplex Confinium
19. Marko Samardžija Hrvatski jezik u 20. i 21. stoljeću
20. Marko Tadić Računalnolingvistički modeli i jezične tehnologije za hrvatski jezik
1 do 20 od 23
Natrag