zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Dražen Balen Promjene u evoluciji Dinarida i Tisije i odraz na probleme modernih okoliša
2. Slaven Barišić Fizika niskodimenzionalnih i nanostrukturnih materijala
3. Ivan Crkvenčić Geografsko vrednovanje prostornih resursa Hrvatske
4. Sibila Jelaska Funkcionalna i integrativna genomika biljaka
5. Mladen Juračić Geološka evolucija jadranske i krške Hrvatske
6. Nikola Kallay Studij materijala i bioaktivnih spojeva na makroskopskoj i molekularnoj razini
7. Mladen Kerovec Ekološko-biogeografska i taksonomsko-filogenetska istraživanja faune Hrvatske
8. Mladen Krajačić Biljni patogeni - varijabilnost, interakcije s domaćinima i biološka kontrola
9. Dubravka Matković-Čalogović Ligandi, kompleksi, proteini - sinteza i odnos strukture i svojstava
10. Toni Nikolić Proučavanje, očuvanje i održiva upotreba biljne raznolikosti
11. Mirko Orlić Svojstva i međudjelovanje atmosfere, hidrosfere i geosfere u području Hrvatske
12. Srđanka Tomić-Pisarović Bionano-sustavi: izolacija, sinteza,struktura, međudjelovanje i biokataliza
13. Dario Vretenar Nuklearna fizika - temeljna istraživanja i primjene
1 do 13 od 13
Natrag