zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Ružica Beljo-Lučić Korištenje drvne biomase za proizvodnju toplinske energije i kogeneraciju
2. Radovan Despot EKOLOŠKA MODIFIKACIJA I OPLEMENJIVANJE DRVA I PAPIRA
3. Jozo Franjić Značaj sukcesije za očuvanje biološke raznolikosti šumskih ekosustava Hrvatske
4. Ivica Grbac Novi materijali, procesi i proizvodi od drva
5. Dubravko Horvat Ekološko, energijsko i ergonomsko vrednovanje šumskih tehnologija i strojeva
6. Joso Vukelić Potrajno i integralno gospodarenje šumskim ekosustavima u Hrvatskoj
1 do 6 od 6
Natrag