zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Arhitektura i urbanizam; geodezija; građevinarstvo
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Roko Andričević Mehanizmi i procesi pri odlaganju komunalnog otpada i njihov utjecaj na okoliš
2. Boris Androić Ujednačavanje pouzdanosti konstrukcija različitih materijala i tipova
3. Dubravka Bjegović Novi materijali u građevinarstvu
4. Ognjen Bonacci Utjecaj antropogenih građevina i radova na kršu i obratno
5. Sonja Jurković Prostorne transformacije Hrvatske - očuvanje identiteta i održivi razvoj
6. Damir Medak Geoinformacijski sustavi i senzori u gospodarenju okolišem
7. Ante Mihanović Primijenjeno numeričko modeliranje građevinskih konstrukcija
8. Mladen Radujković Razvoj upravljanja u projektno usmjerenom poslovanju u građevinarstvu
9. Mate Sršen Održivo gospodarenje kolničkim konstrukcijama cesta u Hrvatskoj
1 do 9 od 9
Natrag