zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Istraživanja humanih infektivnih bolesti
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Bruno Baršić Načela antimikrobnog liječenja
2. Josip Begovac Biološka, klinička i psihosocijalna obilježja zaraze HIV-om u Hrvatskoj
3. Miljenko Dorić Stanični i molekularni mehanizmi u odnosima između domaćina i prokariota
4. Stipan Jonjić Imunobiologija i patogeneza citomegalovirusne infekcije
5. Alemka Markotić Hantavirusi i leptospire
6. Sabina Rabatić Mehanizmi imunoreakcija i imunomodulacija
1 do 6 od 6
Natrag