zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Pravo
Redni broj Voditelj Naziv projekta
1. Branko Smerdel Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija RH u razvojnoj perspektivi
2. Hrvoje Sikirić Međunarodnoprivatnopravni aspekti pristupanja Hrvatske Europskoj uniji
3. Mihajlo Dika Harmonizacija građanskog procesnog prava s pravnim sustavom Europske unije
4. Zvonimir Lauc Europeizacija hrvatske lokalne i regionalne samouprave
5. Edita Čulinović-Herc Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga
6. Arsen Bačić Konstitucionalizam i legislatura: tendencije hrvatskog parlamentarizma
7. Petar Novoselec Reforma hrvatskog gospodarskog kaznenog prava
8. Jakša Barbić Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu
9. Zlata Đurđević Kaznenopravni aspekti pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji
10. Josip Kregar Izgradnja institucija: etika i korupcija
11. Jure Šimović Razvoj hrvatskog fiskalnog sustava i njegovo usklađenje s pravom EU
12. Budislav Vukas Suvremeni razvoj međunarodnog prava na globalnoj i regionalnoj razini
13. Nikola Gavella Prilagodba hrvatskog građanskopravnog uređenja europskome
14. Dubravka Hrabar Europski sustav ljudskih prava i hrvatsko obiteljsko pravo
15. Davor Krapac Suvremeni prethodni kazneni postupak u Republici Hrvatskoj i Europi
16. Vedran Šoljan Hrvatsko pravo nakon reforme nadzora koncentracija u Europskoj zajednici
17. Anita Kurtović Veliki hrvatski penalist Jerolim Mičelović-Michieli
18. Goran Tomašević Europske značajke i dvojbe hrvatskog sustava izvršenja kazne oduzimanja slobode
19. Dalibor Čepulo Hrvatska pravna kultura u europskom okviru: tradicija i modernizacija
20. Vesna Barić-Punda Morske granice RH i međunarodni ugovori kojima se uređuju odnosi na moru
1 do 20 od 49

Predočene rang liste projekata donijele su Prosudbene skupine, a sačinjene su prema bodovnom sustavu utvrđenom od strane istih. Zbog razlike u materijalnim troškovima prijavljenih projekata i specifičnosti znanstvenih područja, polja i grana, redoslijed na rang listi ne odražava visinu sredstava predviđenih za financiranje projekata.

Natrag