zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-8-11
zProjekti
Pregled
Pretraživanje
Arhiv zProjekata
(1996.-2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbene skupine
Detalji
Šifra: 0010014
Naziv projekta: Paradigma i praksa poduzetništva
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Ekonomija i demografija
Glavni istraživač: Vjekoslava (Slavica) Singer
Ustanova: Ekonomski fakultet, Osijek
Ključne riječi: poduzetništvo, poduzetnička paradigma (entreprenology), poduzetnički rast, inovacijsko ponašanje, poduzetnička infrastruktura, prediktori poduzetničkog ponašanja, poduzetničke strategije, rast poduzeća
URL: http://www.efos.hr 
E-pošta: singer@efos.hr 
Telefon: 031 22 44 67
Suradnici:
Mane Medić    Istraživač
Ljerka Sedlan-Koenig    Istraživač
Anka Mašek    Istraživač
Nikola Bilandžija    Istraživač
Marijan Karić    Istraživač
Josip Mesarić    Istraživač
Đula Borozan    Istraživač
Sanja Pfeifer    Istraživač
Željko Turkalj    Istraživač
Marijana Zekić-Sušac    Istraživač
Nataša Šarlija    Istraživač
JULIA ŠKARO    Znanstveni novak
Sunčica Oberman    Znanstveni novak
MIRELA ALPEZA    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0010014
English
Project Title:
Area: Social Sciences
Peer review group: Economics & Demography
Institution: The Faculty of Economics, Osijek
Keywords: entrepreneurship, entreprenology, enterpreneurial growth, innovative behavior, entrepreneurial infrastructure, internal and external predictors, entrepreneurial strategies, enterprise growth

Natrag