zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-3-9
zProjekti
Pregled
Pretraživanje
Arhiv zProjekata
(1996.-2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbene skupine
Detalji
Šifra: 0120047
Naziv projekta: Matematička logika i primjene
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Matematika
Glavni istraživač: Zvonimir Šikić
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Ključne riječi: logika interpretabilnosti, generalizirani Veltmanovi modeli, semantika modalnih logika, bisimulacija, Goedelovi teoremi o nepotpunosti, mehaničko rasuđivanje, predikat istinitosti
URL:  
E-pošta: zsikic@math.hr 
Telefon: 098237687
Suradnici:
Mladen Vuković    Istraživač
Boris Čulina    Istraživač
Darko Biljaković    Istraživač
ALEKSANDAR HADŽI-VELJKOVIĆ    Znanstveni novak
VEDRAN ČAČIĆ    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0120047
English
Project Title:
Area: Natural sciences
Peer review group: Mathematics
Institution: The Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb
Keywords:

Natrag