zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0213001 
Projekt: Sređivanje i obradba glazbenih izvora u Hrvatskoj 
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Povijest umjetnosti
Glavni istraživač:  Stanislav Tuksar
Ustanova: Muzička akademija, Zagreb 
Ključne riječi: hrvatska glazbena baština, glazbene zbirke i arhivi, muzikalije, katalogizacija, srednjovjekovni glazbeni izvori, tekstovi hrvatskih glazbenih teoretika, kompjuterska arhivska obradba, mikrofilmiranje izvora, tisak spomenika glazbene baštine 
URL:  
E-pošta: tuxar@hazu.hr 
Telefon: 4684701 
Suradnici:
Brankica Ban    Istraživač
Miljenko Grgić    Istraživač
Vjera Katalinić    Istraživač
Hana Breko    Istraživač
Tatjana Gaćeša    Istraživač
Vedrana Juričić    Istraživač
MARINELA RUSKOVIĆ-KRIŠTIĆ    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0213001
English
Project Title:  
Area: Humanities 
Peer review group: History of Art 
Institution: The Academy of Music, Zagreb 
Keywords: Croatian music heritage; music collections and archives; music sources; cataloguing; Mediaeval music sources; texts by Croatian music theorists; computer archival arranging; microfilming of sources; printing of music facsimiles and reprints; European music heritage. 

Natrag