zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0112010 
Projekt: Elektroničko logistički grozd lučkog okružja - hibridne poslovne strukture 
Područje: Tehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Tehnologija prometa i transport
Glavni istraživač:  Dragan Čišić
Ustanova: Pomorski fakultet, Rijeka 
Ključne riječi: Elektroničko poslovanje

logistika transportnog sustava,

pomorstvo,

luke i lučki sustavi,

virtualne tvrtke,

modeli integracije,

hibridne ( elektroničke i konvencionalne) metode poslovanja,

poslovni komunikacijski sustavi

reinženjering poslovnih procesa 

URL: http://www.pfri.hr 
E-pošta: dragan@pfri.hr 
Telefon: 338 411 
Suradnici:
Čedomir Dundović    Istraživač
Milojka Počuča    Istraživač
Hrvoje Baričević    Istraživač
Robert Mohović    Istraživač
Boris Pritchard    Istraživač
Josip Sušanj    Istraživač
Zoran Mrak    Istraživač
Nataša Antonini    Istraživač
Zdenka Zenzerović    Istraživač
Marco Benacchio    Istraživač
Kristi Bombol    Istraživač
Livij Jakomin    Istraživač
Marielle Sturm    Istraživač
Blanka Kesić    Istraživač
Edvard Tijan    Znanstveni novak
ANA PERIĆ    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0112010
English
Project Title:  
Area: Technical Sciences 
Peer review group: Traffic and Transport Technology 
Institution: The Maritime Faculty, Rijeka 
Keywords: Electronic commerce,

Transport logistics,

Maritime transport,

Ports and port systems,

Virtual companies,

Integration models,

Hybrid ( electronic and conventional) business methods,

Business communication systems,

Business process reingeneering

 


Natrag