zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 130761
Naziv projekta: Opticaj novca na području nekadašnjeg Ilirika
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Arheologija
Glavni istraživač: Ivan Mirnik
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb
Ključne riječi: numizmatika, arheologija, povijest, povijest umjetnosti, novac, medalja, po
URL: http://www.arheoloski.hr 
E-pošta: amz@zg.tel.hr 
Telefon: 00-385-1-487-300; 487-3101 
Suradnici:
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=130761&period=1996 
English
Project Title: Money Circulation on the Territory of the Former Illyricum 
Area: Humanities 
Peer review group: Archaeology 
Institution: The Faculty of Philosophy of the University of Zagreb 
Keywords: numismatics, archaeology, history, art history, coins, medals, individual c 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr