zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 130728
Naziv projekta: Protohistorija i antika hrvatskog povijesnog prostora
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Arheologija
Glavni istraživač: Petar Selem
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb
Ključne riječi: prapovijest, Vučedol, antika, hrvatski srednji vijek, kontinuitet, religija
URL: http:// 
E-pošta: hrvoje.potrebica@zg.tel.hr 
Telefon: 363-2919 
Suradnici:
Boris Olujić  Istraživač
Marina Šegvić  Istraživač
Ante Rendić-Miočević  Istraživač
Jasna Jeličić-Radonić  Istraživač
Marina Hoti  Istraživač
Bruna Kuntić-Makvić  Istraživač
Mate Suić  Konzultant
MLADEN TOMORAD  Znanstveni novak
Helena Tomas  Znanstveni novak
Hrvoje Potrebica  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=130728&period=1996 
English
Project Title: Protohistory and antiquity of Croatian national territory  
Area: Humanities 
Peer review group: Archaeology 
Institution: The Faculty of Philosophy of the University of Zagreb 
Keywords: prehistory, VuŔedol, antiquity, Croatian Middle Ages, continuity, religion, 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr