zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0130473 
Projekt: Antičke nekropole i prometnice u sjevernoj Hrvatskoj 
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Arheologija
Glavni istraživač: Dr.sc.  Zoran Gregl
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Ključne riječi: Antika, Rimsko Carstvo, prometnice, nekropole, sjeverna Hrvatska 
URL: http://www.amz.hr 
E-pošta: zgregl@amz.hr 
Telefon: 4873 101 
Suradnici:
Ivana Ožanić    Istraživač
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0130473
English
Project Title:  
Area: Humanities 
Peer review group: Archaeology 
Institution: The Faculty of Philosophy, Zagreb 
Keywords: Roman Empire, roads, ways, necropolis, Northern Croatia 

Natrag