zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 112004
Naziv projekta: Sigurnost plovidbe i zaštita morskog okoliša u Hrvatskoj
Godina: 1997. - lipanj 2002.
Područje: Tehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Tehnologija prometa i transport
Glavni istraživač: Pavao Komadina
Ustanova: Pomorski fakultet, Rijeka
Ključne riječi:
URL: http://www.pfri.hr 
E-pošta: zec@pfri.hr 
Telefon: 051 338 411 
Suradnici:
Ivan Vlahinić  Istraživač
Duško Vranić  Istraživač
Damir Zec  Istraživač
Serđo Kos  Istraživač
Boris Pritchard  Istraživač
Robert Mohović  Istraživač
Vjekoslav Koljatić  Istraživač
Dinko Zorović  Istraživač
Boris Glavan  Istraživač iz druge ustanove
Ivan Frančišković  Konzultant
ALEN JUGOVIĆ  Znanstveni novak
BRUNO BERENČIĆ  Znanstveni novak
VLADO FRANČIĆ  Znanstveni novak
BISERKA RUKAVINA  Znanstveni novak
IGOR RUDAN  Znanstveni novak
EGON BADURINA  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=112004&period=1996 
English
Project Title: Modelling of machining and organization systems  
Area: Technical Sciences 
Peer review group: Traffic and Transport Technology 
Institution: The Maritime Faculty, Rijeka 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr