zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 122014
Naziv projekta: Hrvatska književnost za djecu
Godina: 2000. - lipanj 2002.
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Filologija
Glavni istraživač: Ana Pintarić
Ustanova: Pedagoški fakultet, Osijek
Ključne riječi:
URL:  
E-pošta:  
Telefon:  
Suradnici:
Dubravka Težak  Istraživač
ANA-MARIJA PRAVEČEK  Znanstveni novak
DUBRAVKA BOŽIĆ-BOGOVIĆ  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=122014&period=1996 
English
Project Title: Croatian childrens literature 
Area: Humanities 
Peer review group: Philology 
Institution: The Faculty of Pedagogy of the University of Osijek 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr