zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 053500
Naziv projekta: Nova dijagnostika trihineloze svinja
Godina: 2001. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja infektivnih bolesti životinja
Glavni istraživač: Albert Marinculić
Ustanova: Veterinarski fakultet, Zagreb
Ključne riječi:
URL:  
E-pošta:  
Telefon:  
Suradnici:
Tatjana Živičnjak  Istraživač
Dagny Stojčević  Istraživač
Frane Božić  Istraživač
Nikola Džakula  Istraživač
Anđelko Gašpar  Istraživač iz druge ustanove
Vera Auslender-Ujević  Istraživač iz druge ustanove
Jasminka Granić  Istraživač iz druge ustanove
Mate Brstilo  Istraživač iz druge ustanove
Kenneth Darwin Murrell  Konzultant
Edoardo Pozio  Konzultant
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=053500&period=1996 
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Animal Infectious Diseases Research 
Institution: The Faculty of Veterinary Medicine of the University of Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr