zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 112005
Naziv projekta: Modeliranje gospodarenja energijom u brodogradilištu
Godina: 1998. - lipanj 2002.
Područje: Tehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Elektrotehnika
Glavni istraživač: Ivan Vlahinić
Ustanova: Pomorski fakultet, Rijeka
Ključne riječi:
URL: http:// 
E-pošta: vlahinic@brod.pfri.hr 
Telefon: (051) 338 411 
Suradnici:
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=112005&period=1996 
English
Project Title: Modelling of energy economization in the shipyard----- 
Area: Technical Sciences 
Peer review group: Electrical Engineering 
Institution: The Maritime Faculty, Rijeka 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr