zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Upravljanje pomorskim prometom u područjima visoke ugroženosti od onečišćenja 
Voditelj: Damir Zec
Ustanova: Pomorski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Zaštita morskog okoliša od onečišćenja s brodova određena je ustrojem pomorske plovidbe u određenom području, tehničkim svojstvima sustava nadzora kretanja brodova (ako postoji) te djelotvornošću postupaka nadležnih službi obalnih država. U posljednjih 5 godina na međunarodnoj razini (u okviru Međunarodne pomorske organizacije kao dijela OUN izravno zaduženog za promicanje očuvanja morskog okoliša te u okviru Europske zajednice), uvedena su (npr. AIS) ili se uvode (LRSIT) nova tehnološka odnosno informacijska rješenja (VTMIS). Istodobno, načela i način upravljanja plovidbom u obalnim područjima odnosno na otvorenom moru nisu su bitno promijenila zbog čega ni razina zaštite od onečišćenja nije značajnije porasla. Cilj predloženog projekta jest značajnije unapređenje zaštite mora od onečišćenja kroz prilagodbu načela, postupaka i ustroja upravljanja plovidbom, posebice u arhipelaškim morima kakvo je Jadransko more, sukladno mogućnostima novih tehnoloških rješenja. Podrobnije, primjenom novih tehnoloških rješenja nadzora i upravljanja plovidbom na predloženim osnovama cilj je postići smanjivanje prometnog pa time i ekološkog opterećenja u područjima kojima plove ili u kojima se prihvaćaju brodovi koji mogu prouzročiti onečišćenja katastrofalnih razmjera. Temeljni cilj ostvarit će se kroz: 1) procjenu utjecaja novih tehnoloških i informacijskih rješenja na prometna obilježja (posebice u arhipelaškim morima), 2) određivanja ciljnih stanja pomorskog prometa, 3) utvrđivanja prijedloga mjera za unapređenje sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom, 4) ocjenu postojećeg sustava djelovanja u izvanrednim okolnostima (velikim onečišćenjima) s prijedlogom mjera za unapređenja. Usporedo s navedenim u okviru projekta: 1) izraditi će se metodologija ocjene prometnog odnosno ekološkog opterećenja za neko morsko područje, 2) izradit će se diskretni model pomorsko-prometnog tijeka, te 3) primijeniti će se predložene mjere na simulacijski model te ocijeniti njihov utjecaja na prometno i ekološko opterećenje pomorskim prometom. Konačno, predložit će se način primjene predloženih mjera u području Jadranskog mora. 

Natrag