zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-5-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Modeli i standardi kvalitete i poslovne izvrsnosti za hotelsku industriju 
Voditelj: Ivanka Avelini-Holjevac
Ustanova: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija 
Sažetak: Turizam i hotelska industrija čine jedan od temeljnih prioriteta razvoja Hrvatske. Razvoj turizma temelji se na podizanju kvalitete turističkog proizvoda uz pridržavanje načela održivog razvoja i jačanje javno-privatnog partnerstva. Posljednjih je desetak godina obilježeno revidiranjem postojećih i razvijanjem novih modela i standarda kvalitete i poslovne izvrsnosti s prvenstvenim ciljem omogućavanja organizacijama da se uspješnije nose s konkurencijom i profitabilnije posluju. Cilj je ovog istraživanja utvrditi opći metodološki okvir za oblikovanje optimalnog modela upravljanja poslovnom izvrsnošću u hotelskoj industriji i na toj osnovi izgraditi znanstveno utemeljen i na međunarodnim standardima zasnovan model sa svrhom njegove implementacije u organizacijama koje djeluju u hotelskoj industriji Hrvatske. Istraživanje polazi od glavne pretpostavke da je sustavnim pristupom izgradnji novih i implementacijom postojećih standarda kvalitete, te oblikovanjem sustava upravljanja poslovnom izvrsnošću koji su primjereni prirodi i specifičnostima hotelske industrije, moguće unaprijediti kvalitetu, te povećati uspješnost i konkurentnost hotelske industrije Hrvatske. Osnovni rezultat koji se očekuje od istraživanja jest da osigura kvalitetnu teorijsku, metodološku i praktičnu podlogu za izgradnju modela poslovne izvrsnosti prilagođenog specifičnim karakteristikama hotelskih poduzeća u Hrvatskoj i usklađenog sa međunarodnim standardima i modelima kvalitete. Rezultati istraživanja i primjenjivost modela testirati će se na konkretnom hotelskom poduzeću (case study). Instrumentarij koji će proizaći iz ovog projekta može bitno pridonijeti povećanju poslovne uspješnosti i poboljšanju konkurentnosti hotelske industrije Hrvatske na međunarodnom tržištu. 

Natrag