zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-12-4
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Konvergencija ili divergencija socijalne politike: usporedba EU i Hrvatske 
Voditelj: Predrag Bejaković
Ustanova: Institut za javne financije, Zagreb 
Sažetak: Posljednjih godina sustavi socijalne politike u širem smislu (mirovinsko i zdravstveno osiguranje, zapošljavanje i zaštita za vrijeme nezaposlenosti te socijalna skrb) zajedno s rashodima za obrazovanje, stvorili su izuzetno veliki pritisak na rashodnu stranu nacionalnih proračuna u mnogim sadašnjim i budućim članicama EU, kao i u Hrvatskoj. Istodobno, značajan dio populacije izložen je povećanoj opasnosti od siromaštva i/ili nezadovoljavajućim pristupom odgovarajućoj kakvoći javnih usluga. U projektu će se razmotriti stanje, sličnosti i razlike socijalne politike koje se vode u EU i Hrvatskoj. Posebice će se ukazati na stanje i teškoće, prednosti i nedostatke pojedinih rješenja, mogućnost primjene i provedbe pozitivnih iskustava. Usprkos znatnim razlikama i nacionalnim specifičnostima, opći preduvjeti gospodarskog razvoja i učinkovite socijalne politike vrlo su slični u EU i Hrvatskoj: nedovoljan broj radnih mjesta, razmjerno visoka nezaposlenost, starenje stanovništva i slijedom toga velika izdvajanja za mirovinski i zdravstveni sustav uz zadržani ili smanjeni broj osiguranika. Hrvatska izdvaja razmjerno velika sredstva za raznovrsna prava u socijalnom sustavu, pa time ostaju relativno nedovoljna sredstva za programe ekonomskog razvoja. Rashodi za socijalne potrebe u Hrvatskoj su veliki, čak i u usporedbi s drugim tranzicijskim zemljama, a tek su nedavno poduzete ozbiljnije aktivnosti na njihovom smanjenju. Njihovo smanjivanje praćeno je sve većim sudjelovanjem privatnog sektora u pružanju usluga. Iako se socijalni sustav u cjelini može smatrati razmjerno učinkovitim i dobro usmjerenim, još uvijek postoji prostor za njegovo poboljšanje. U projektu ćemo razmotriti stanje i predložiti mjere poboljšanja u hrvatskom sustavu socijalne politike. Na temelju tako postavljenog cilja istraživanja oblikuje se hipoteza istraživanja koja glasi: Stalnim poboljšanjima mjera socijalne politike moguće je pospiješiti njezinu učinkovitost, a da se istodobno osigura dugoročna financijska održivost sustava u cjelini. Rezultati istraživanja trebaju donijeti nove znanstvene spoznaje o ključnim odrednicama učinkovite i financijski održive socijalne politike. Projektom bi se trebalo spoznati u kojoj mjeri postoji konvergencija ili divergencija u socijalnoj politici Hrvatske sa sustavima EU. Ujedno, EU postavlja zahtjeve stalne analize i izrade strateških dokumenata, tako da bi spoznaje iz ovog Projekta bile korisne u izradi i praćenju ostvarivanja tih dokumenata. 

Natrag