zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-2-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Utjecaj organizirane edukacije na kvalitetu rada u izvanbolničkoj zaštiti 
Voditelj: Gordana Pavleković
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Ovaj razvojni projekt polazi od postavke da organizirana edukacija (kroz poslijediplomsko i specijalističko usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine i organizirano trajno usavršavanje liječnika školske medicine), s jasnim ciljem i svrhom koji odgovaraju potrebama prakse i znanosti, dovodi do unapređenja kvalitete rada čak i u sadašnjim (dijelom nepovoljnim) uvjetima prakse vezanim uz promjene u sustavu zdravstva. Svrha i cilj projekta su razviti programe organizirane edukacije koji će osposobiti i «osnažiti» liječnike u izvanbolničkoj zaštiti da osiguraju cjelovitost, pristupačnost i kontinuitet zaštite te unaprijede zdravlje stanovništva. Specifični ciljevi projekta su (1) istražiti čimbenike koji utječu na kvalitetu rada te preporučiti promjene u sustavu zdravstva koji mogu pozitivno utjecati na unapređenje, a ne kontrolu kvalitete, (2) istražiti zahtjeve, mogućnosti i motiviranost liječnika u organiziranoj edukaciji, (3) pratiti učinak promjena u kvaliteti rada tijekom i nakon završene edukacije, (4) uskladiti potrebe prakse, znanosti i zakonodavstva (zdravstva i školstva) te (5) (re)definirati ciljeve i sadržaj dosadašnje edukacije. U projektu će sudjelovati (a) liječnici koji upisuju poslijediplomski i specijalistički studij Obiteljske medicine 2006. i 2007. god., (b) svi liječnici školske medicine u Hrvatskoj i (c) kontrolna grupa liječnika opće/obiteljske medicine. Razvit će se i primijeniti različiti postupci i metode rada u inicijalnoj fazi, tijekom pet godina i na kraju projekta (anketno ispitivanje, analiza slučaja, portfolio, fokus grupa, samovrednovanje i evaluacija edukativnog programa, itd.). Tijekom projekta pratit će se utjecaj drugih čimbenika na kvalitetu rada (financiranje, uvjeti rada, oprema itd.). Očekuje se primjena rezultata projekta u praksi, edukaciji i znanosti. Od projekta se očekuje da doprinese povezivanju akademske i profesionalne zajednice, zdravstvene politike i financiranja zdravstva, usklađivanju potreba zdravstva i školstva te unapređenju kvalitete edukacije kao preduvjeta za unapređenje zdravlja stanovništva. 

Natrag