zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-23
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Imunološki aspekti teških Klebsiella infekcija 
Voditelj: Tomislav Rukavina
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Bakterije roda Klebsiella značajni su uzročnici izvanbolnički i bolnički stečenih infekcija.Među njima su osobito značajne teške infekcije pluća i krvožilnog sustava, posebno u jedinicama intenzivne skrbi.Značajno obilježje ovih bakterija je razvoj otpornosti prema antibioticima što predstavlja ozbiljan problem pri odabiru terapije.Zato su teške infekcije i u najboljim zdravstvenim ustanovama praćene visokim udjelom smrtnosti, koja dosiže i do 40%.Stoga se značajni napori ulažu u istraživanja alternativnih pristupa terapiji ili prevenciji ovih infekcija.Niz istraživanja je usmjeren na razjašnjavanje uloge pojedinih površinskih antigena koji bi poslužili kao ciljne molekule za pripravu aktivnih ili pasivnih imunoloških oruđa.Dosadašnja istraživanja su pokazala da je K antigen najučinkovitiji u postizanju zaštitne imunosti, ali je postojanje više od 70 različitih tipova u kliničkih izolata K.pneumoniae prepreka u proizvodnji efikasne vakcine ili seruma.Sljedeća površinska struktura koja igra značajnu ulogu u razvoju infekcije, a pokazala se dijelom uspješnom u poticanju zaštitne imunosti je O antigen.Broj O antigenih tipova Klebsiella je višestruko manji od kapsularnih,a posebice onih zastupljenih u kliničkim izolatima.Svega 4 O antigena je nazočno u približno 80% ovih izolata te bi efikasno imunološko oruđe usmjereno na njih pružalo dobru pokrivenost izolata.Naša su prethodna istraživanja pokazala da imunost posredovana protutijelima na O antigen pruža zaštitu od sistemske infekcije na miševima.Postizanje ovog zaštitnog učinka je bar dijelom vezano uz atenuirani upalni odgovor u zaštićenih životinja.Spomenuta su istraživanja usko povezana s razjašnjavanjem patogenetskih mehanizama uključenih u razvojni tijek infekcija.Ovi su mehanizmi iznimno složeni.Zna se da u nastanku tkivnih oštećenja sudjeluje niz komponenti bakterijske stanice koje su odgovorne za izravne učinke, ali i za poticanje oštećenja posredovanih pretjeranom upalnom reakcijom.Predloženi projekt bi trebao dati odgovor na stanične/molekularne mehanizme uključene u spomenuti tijek infekcije.Zahvaljujući raspolaganju dobrim modelom rezultati bi pridonijeli boljem razumijevanju patogeneze ovih i drugih gram negativnih infekcija.Budući da je istraživanje usmjereno na O antigen kao ciljnu molekulu imunizacije protiv ovih infekcija, dio projekta bi posvetili seroepidemiološkoj tipizaciji bolničkih izolata u Republici Hrvatskoj kao prilog razvoju efikasnih imunoloških pripravaka na O antigen. 

Natrag