zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-3-23
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika 
Voditelj: Milan Mihaljević
Ustanova: Staroslavenski institut , Zagreb 
Sažetak: Do kraja 2010. godine bit će završena i predana u tisak cijela gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika. U razdoblju od 2002. do 2005. izrađena su tri poglavlja: Pismo i fonološki sustav, Morfologija imenica i Leksik hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika. U idućih pet godina napisat će se i ostala poglavlja: Uvod, Spomenici hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika, Zamjenice, Pridjevi, Brojevi, Glagoli, Nepromjenjive riječi, Sintaksa. Osim gramatike, u navedenom će razdoblju biti napisane još dvije monografije (knjige), jedna doktorska radnja i 25 izvornih znanstvenih članaka, a bit će održano i 17 referata na znanstvenim skupovima. Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika bit će prvi sustavan opis toga jezika, a ujedno i jedna od prvih gramatika neke redakcije crkvenoslavenskog jezika uopće. Već su tri napisana poglavlja potkrijepila hipotezu da je hrvatski crkvenoslavenski jezik zaseban sustav čija norma nije podudarna niti s normom starocrkvenoslavenskog jezika niti s normom starohrvatskog jezika (čakavskog narječja), već da ima i neke svoje razvojne osobitosti i zakonitosti. Nadamo se da će i istraživanja preostalih dijelova gramatike to potvrditi i da će omogućiti utvrđivanje podsustava unutar hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika i jezičnih razlika među skupinama tekstova i pisarskih škola. Rezultati istraživanja važni su za izradu rječnika hrvatske redakcije crkvenoslavenskog jezika, kao i za povijest i izradu povijesne gramatike i rječnika hrvatskoga jezika uopće. Gramatika će, kada se objavi, biti koristan priručnik i u visokoškolskoj i srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika i književnosti, a zasigurno će i znatno proširiti poznavanje jezika hrvatskoglagoljskih knjiga, a time i sveukupno poznavanje hrvatskoga glagolizma, važne sastavnice hrvatske nacionalne kulture. 

Natrag