zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Kremeni materijali, tehnologija i prilagodba u kamenom dobu u Hrvatskoj 
Voditelj: Ivor Karavanić
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Tehnološka i tipološka analiza kamenih rukotvorina osnovne su metode za proučavanje tehnološkog slijeda i kulturnih promjena u paleolitiku, mezolitiku i neophodan dio rekonstrukcije cjelovite djelatnosti ljudskih zajednica u neolitiku. Ovaj projekt predviđa provedbu tehnološko-tipoloških i petrografskih analiza na litičkom materijalu s paleolitičkih (Mujina pećina kod Kaštela, Šandalja II kod Pule, Kopačina kod Donjeg Humca na Braču, Zala kod Ogulina, Zemunica kod Dugopolja), mezolitičkih (Kopačina, Zemunica) i neolitičkih nalazišta (Zadubravlje i Galovo kod Slavonskog Broda, Zemunica) u Hrvatskoj. Predviđen je nastavak iskopavanja špilje Zale (gornji paleolitik), te iskopavanje i preliminarna obrada materijala s nalazišta Velika pećina u Kličevici kod Benkovca (srednji paleolitik). Usporedbom litičkog materijala s paleolitičkih nalazišta ustanovit će se razlike u ponašanju i prilagodbi između srednjopaleolitičkih i ranih gornjopaleolitičkih populacija, te populacija kasnog gornjeg paleolitika. Analize litičkog materijala obuhvatit će rekonstrukcije procesa izrade alatki na pojedinim nalazištima te ustanoviti stupanj određenih psihomotoričkih i kognitivnih vještina odnosnih populacija. Petrografskim analizama pokušat će se utvrditi stupanj pokretljivosti paleolitičkih populacija. Proučavanjem mezolitičkog materijala pokušat će se utvrditi stupanj kulturnog i tehnološkog kontinuiteta ili diskontinuiteta između kasnog gornjeg paleolitika i mezolitika te mezolitika i ranog neolitika. Tehnološko-tipološkim i petrografskim analizama neolitičkog materijala ustanovit će se udio lokalne litičke proizvodnje u odnosu na rukotvorine pribavljene trgovinom i kulturnim kontaktima. Kolanje sirovina i gotovih litičkih artefakata može omogućiti rekonstrukciju i razumijevanje neolitičke trgovine. Rekonstrukcije pribavljanja sirovinskog materijala i različitih tehnologija cijepanja kamena upotpunit će spoznaje o životu i kulturi ljudskih zajednica u kamenom dobu Hrvatske. 

Natrag