zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Mythos - cultus - imagines deorum 
Voditelj: Petar Selem
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Sažetak: U projektnom razdoblju želi se izgrađivati stručno konstituirana i znanstveno interpretirana softverska podloga za istraživanje povijesti kultnih i duhovnih fenomena, te njihova umjentičkog izraza u protohistoriji i antici u Hrvatskoj. Interdisciplinarni projekt koncentrira se na primarnu građu. U arheološkom i povijesnoumjetničkom segmentu to je prikupljanje podataka i izrada posebne baze podataka o ikonografskim značajkama objavljenih i neobjavljenih kultnih likovnih prikaza s hrvatskog tla, i priprema baze za elektroničko objavljivanje. U povijesnom segmentu to je interpretiranje literarnih izvora, utvrđivanje prozopografije sudionika u kultovima i njihovih socijalnih odrednica. U povijesnom segmentu to je interpretiranje literarnih izvora, utvrđivanje prozopografije sudionika u kultovima i njihovih socijalnih odrednica. U oba segmenta to je praćenje, ažuriranje i objavljivanje bibliografije hrvatskih autora o ovoj problematici. 

Natrag