zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Sirovine i tehnologija u gospodarsko-društvenim odnosima prapovijesnih zajednica 
Voditelj: Tihomila Težak-Gregl
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Iskorištavanje i uporaba različitih sirovina (poglavito kamena, gline i kosti) za izradu različitih oruđa i oružja te posuđa u prapovijesnim razdobljima nije bila slučajna i nasumična, nego su ih prapovijesne ljudske zajednice svjesno i ciljano izabirale i koristile, poznavajući njihova svojstva i osobine. Time su bile upućene na održavanje veza s drugim, bližim, ali i udaljenijim ljudskim zajednicama. Prateći putove kolanja sirovina moguće je pratiti i komunikacije među prapovijesnim zajednicama te sagledavati njihov odraz na gospodarski i društveni razvitak. Istraživanja sirovina i tehnologija primjenjivanih u izradi različitih nužnih predmeta za opstanak i preživljavanje dopunit će saznanja o razvitku prapovijesnih zajednica na tlu Hrvatske, o njihovim međusobnim vezama i odnosima (u tom su smislu osobito zanimljive veze između kontinentalne i primorske Hrvatske), ali i o utjecajima iz drugih područja, prije svega srednje i jugoistočne Europe. Ovako zamišljeno istraživanje nemoguće je bez interdisciplinarne suradnje, osobito prirodnih znanosti u provođenju raznovrsnih analiza sirovinskog materijala (primjerice mineraloško-petrografske analize, pedološke analize, osteološke analize itd.). 

Natrag