zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Elite brončanog i željeznog doba na prostoru Hrvatske 
Voditelj: Hrvoje Potrebica
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Sažetak: U drugom tisućljeću prije Krista na prostoru Europe pojavili su se složeni proizvodni procesi koji donose promjenu u odnosima moći unutar i među zajednicama. To se odrazilo u pojavi visoko strukturiranih društava kojima su dominirale elite. Nastale su i mreže kontakata putem kojih se odvijala komunikacija ljudi, ideja i tehnologija, ali i distribucija materijalnih dobara, što je dovelo do intenziviranja kontakata među različitim i udaljenim kulturama. Osobe visokog statusa, ili njihovi nasljednici, trudili su se izraziti svoj visoki društveni položaj kroz bogate i izuzetne ukope, istovremeno polažući pravo na isti status i u zagrobnom životu. Sjedišta takvih elita, a posebno grobovi takvih pojedinaca pružaju nam jedinstven i veoma detaljan uvid u spomenute procese. Izuzetne grobne cjeline brončanog i željeznog doba širom Europe dokumentiraju razvoj složenih društvenih i religijskih sustava monumentalnim grobnim konstrukcijama, ali i kroz bogate grobne priloge poput kola, oružja, metalnih posuda i zlatnih predmeta. Kroz njih možemo pratiti i jasnu povezanost među različitim kulturnim skupinama širom Europe. Iako je proces nastanka elita započeo na prostoru Egeja, tijekom brončanog doba elitne grobove nalazimo na potezu od Grčke do južne Skandinavije.Na prostoru središnje Europe nastaje uočljiv model za grobove elite u kojima se pojavljuju mačevi, metalne posude i kola. Tijekom željeznog doba razvoj elita je na vrhuncu upravo u središnjoj Europi i Italiji. Pripadnici elita su aktivni sudionici i kreatori kulturno-povijesnog razvoja Europe tijekom brončanog i željeznog doba. Istraživanje karakterističnih grobnih priloga kao i pojedinih elemenata grobnog rituala koji se pojavljuju na širokom prostoru od Grčke do južne Skandinavije, ukazuje na europsku dimenziju ovog procesa tijekom brončanog i željeznog doba. Kako se Hrvatska nalazi upravo na prijelomnici i mjestu dodira različitih civilizacijskih krugova, proučavanje elita brončanog i željeznog doba na ovom prostoru ključno je za razumijevanje procesa kulturnog transfera, kojim je upravo tijekom brončanog i željeznog doba Europa zaživjela kao kulturološki povezana i zaokružena cjelina. Cilj ovog projekta je uočiti i istražiti takve elite na prostoru Hrvatske ciljanim istraživanjem njihovih sjedišta i grobova, te utvrditi njihovu ulogu u društvenoj strukturi lokalnih zajednica, kao i u široj međuregionalnoj komunikacijskoj mreži transfera ljudi, ideja i dobara širom Europe. 

Natrag