zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Europeizacija hrvatske lokalne i regionalne samouprave 
Voditelj: Zvonimir Lauc
Ustanova: Pravni fakultet, Osijek 
Sažetak: Oblikovanje hrvatske lokalne i regionalne samouprave -"odozdo" je bitna i nužna faza razvoja hrvatske države i društva, nakon što je u značajnom dijelu hrvatska država konstituirana -"odozgo". U ambijentu globalizacije i euroatlantskih integracija, istinska lokalna i regionalna samouprava su šansa za oćuvanje nacionalnog identiteta, stoga treba razvijati hrvatsku teoriju lokalne samouprave, koja će biti kompatiblina sa svjetskim dosezima, ali i hrvatskom tradicijom. Teorijske premise su ostvarenje autopoietičnih jedinica, a svođenje na najmanju moguću mjeru alopoietičnih, uz afirmaciju najbolje prakse (case study). Istinske lokalne i regionalne samouprave nema bez značajne dekoncentracije vlasti, ali i ozbiljne decentralizacije koja se približava devoluciji (ne samo delegiranje ovlasti, nego i osiguravanje svih relevantnih čimbenika za njihovo realiziranje). Razvoj lokalne i regionalne samouprave zahtjeva jačanje kapaciteta jedinica (općine, gradovi, županije), a to znači nužno je najviše ulagati u ljude, zatim u opremu, a onda tek u prostor. Hrvatska lokalna i regionalna samouprava trebale bi biti korektiv centralizacije, prevelikog utjecaja političke moći i ideoloških previranja, ozbiljna korekcija koju nosi građansko društvo – gospodarski učinkovito, politički demokratsko i ekološki osviješteno.Valja vrijednosti, standarde i normative Europe prepoznavati, usvajati i dalje razvijati u ambijentu hrvatske državotovornosti. Bitna je pravna (auto)regulacija za visoku motivaciju stvaranje efikasne i pravične zajednice. Trebalo bi "krojiti" Hrvatsku da svi ljudi i krajevi imaju (pod)jednake šanse za razvoj, te da subjekti (funkcionalni i teritorijalni) budu osposobljeni za kvalitetnu europsku (i svjetsku) integraciju. Svrha je na znanstvenim osnovama promišljati i ozbiljiti lokalnu i regionalnu samoupravu, gdje će građanin ostvarivati svoje potrebe i interese, odnosno temeljna ljudska prava i slobode, gdje narod može doći do pune emancipacije u smislu njegove individualizacije u svjetskoj globalizaciji.Očekujemo da se svekolika javnost maksimalno senzibilizira za osposobljavanje za europsku razinu življenja (rješavanje problema, rada, kulture, tolerancije) do individulnih zahtjeva za kvalitetnim životom novog informacijskog doba. Ponuđena metodologija jamči i provjeru rezultata, kroz mjerenje stupnja zadovoljavanja potreba i interesa građana. Istraživanje bi se vrednovalo i prema dobrom upravljanju, a to znači kvaliteti donošenja, primjene i kontrole propis 

Natrag