zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Hrvatsko pravo nakon reforme nadzora koncentracija u Europskoj zajednici 
Voditelj: Vedran Šoljan
Ustanova: Ekonomski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o nadzoru koncentracija poduzetnika u znatnoj je mjeri izmijenila režim nadzora koncentracija u Europskoj zajednici utvrđen Uredbom br. 4064/89, posebice uvođenjem novog testa ocjene koncentracija u vidu „značajnog ograničavanja učinkovitog tržišnog natjecanja“, koji se razlikuje od ranijeg kriterija „vladajućeg položaja“. Istraživanje se temelji na činjnici da odredbe koje uređuju nadzor koncentraicija u hrvatskom Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja ne odražavaju test za ocjenu koncentracija uspostavljen Uredbom o koncentracijama (EZ) br. 139/2004. Temeljna svrha predloženog istraživanja je identificiranje i ocjena razlika u analizi prema dva testa, uzimajući u obzir da korištenje novog testa može imati za posljedicu zabranu koncentracija koje stvaraju opasnost prešutnog ili otvorenog sporazumijevanja poduzetnika na oligopolističkom tržištu. Istraživanje će dati cjelovitu pravnu i ekonomsku teorijsku analizu problema nadzora koncentracija u RH, koja će se u značajnoj mjeri temeljiti i na bogatoj praksi u komparativnom pravu a posebice u Europskoj zajednici. Ekonomski doprinos pružiti će teorijsku analizu potrebnu za dosljedno razumijevanje utjecaja horizontalnih, vertikalnih i konglomeratnih koncentracija na tržišno natjecanje. Tri su temeljne hipoteze na kojima se zasniva istraživanje: 1. test "značajnog ograničavanja učinkovitog tržišnog natjecanja" omogućava analizu procesa tržišnog natjecanja utemeljenu na modernim ekonometrijskim modelima i industrijskoj organizaciji“; 2. test "značajnog ograničavanja učinkovitog tržišnog natjecanja" je od osobite važnosti za zemlje u tranziciji koje su suočene s globalizacijom transakcija, brzim restrukturiranjem tržišta i korporativnom reorganizacijom, te pruža učinovito sredstvo sprječavanja oligopola štetnih za blagostanje potrošača; 3. hrvatsko zakonodavstvo upućuje tijela nadležna za tržišno natjecanje da se oslanja prvenstveno na tržišne udjele na mjerodavnom tržištu, a oslon na 40% udjela koji je granica pretpostavke vladanja na tržištu u određenoj mjeri nije usklađen sa metodom ocjene koncentracija koja polazi od Herfindahl-Hirschmanovog indeksa. Provjera rezultata projekta temeljiti će se na predmetima kontrole koncentracija razvijenoj u praksi institucija Europske zajednice. Predloženo istraživanje treba doprinijeti daljnjem razvoju hrvatskog zakonodavstva i provedbi pravila o tržišnom natjecanju od strane nadležnih tijela. 

Natrag