zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Prilagodba hrvatskog građanskopravnog uređenja europskome 
Voditelj: Nikola Gavella
Ustanova: Pravni fakultet, Zagreb 
Sažetak: U pogledu građanskopravnog (privatnopravnog) uređenja teče od državnog osamostaljenja Hrvatske, proces promjena i prilagođavanja odgovarajućim uređenjima kontinentalne Europe, s ciljem da cijeli hrvatski pravni poredak napusti socijalistički i reintegrira se u kontinentalnoeuropski pravni krug. Za postizanje toga bila su potrebna istraživanja postojećeg stanja, poželjnih ciljeva, puta ostvarenja te ocjena postignutog. Provodila su se u Zavodu za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kroz projekte "Put prilagodbe građanskopravnog uređenja Hrvatske" (5-03-024), a potom njegovog nastavka "Prilagodba hrvatskog građanskopravnog uređenja europskome" (0066007). Dobiveni rezultati su objavljeni i stavljeni na raspolaganje zainteresiranima. Bili su zapaženi te primijenjeni u hrvatskom zakonodavstvu i sudskoj praksi. Prije nego što je sasvim ostvaren cilj reintegracije u kontinentalnoeuropski pravni krug, razvoj je dobio i novi cilj – usklađenje pravnog poretka s pravnim poretkom Europske unije, kroz usvajanje europske pravne stečevine. Težnja novome, ne bi trebala štetiti postizanju prvog cilja; bude li njihovo ostvarivanje koordinirano, postići će se povoljan sinergijski učinak. Mogućnosti za to treba istražiti polazeći od rezultata prethodnih istraživanja, pa se provodi istraživanje na četiri povezana područja: 1. području stvarnopravnog uređenja, 2. području obveznopravnog uređenja, 3. području nasljednopravnog uređenja te 4. području intelektualnog vlasništva. U svakom području istražuju se promjene koje se zbivaju, a i one koje bi bilo potrebno izvršiti radi usklađenja našeg građanskog prava s europskim. Ovo istraživanje dovest će do spoznaja koje će omogućile da se procesima koji su u tijeku upravlja tako da se postignu željeni ciljevi, a i uoče mogući zastoji i malformacije, te na njih reagira. Rezultati će se javno objavili te podvrgli raspravi i ocjeni na znanstvenim i stručnim skupovima. Očekuje se da će provedena istraživanja biti od važnosti za razvoj cijelog hrvatskog pravnog poretka, kojemu je građanskopravno uređenje bitan dio. Ona će omogućiti odabir takvog smjera razvoja našeg građanskopravnog uređenja pri usklađivanju s europskim pravom, koji će povećati funkcionalnost, jedinstvenost i konzistentnost tog uređenja te održati njegov hrvatski identitet. 

Natrag