zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Razvoj hrvatskog fiskalnog sustava i njegovo usklađenje s pravom EU 
Voditelj: Jure Šimović
Ustanova: Pravni fakultet, Zagreb 
Sažetak: Ključne su polazišne spoznaje: hrvatski je fiskalni sustav, sastavljen, u osnovnome, od dviju glavnih komponenti – sustava javnih prihoda i sustava javnih rashoda – u temeljnome ustrojen. Tokom postojanja po osamostaljenju Republike Hrvatske, taj je sustav, sa svojim podsustavima, normativno i praktično ozbiljen i funkcionalan. Pitanje je, međutim, njegove učinkovitosti i mogućnosti poboljšanja; i jedno i drugo potrebno je istražiti, kako s pravnog tako i s ekonomskog aspekta. Što se tiče usklađenosti sa sustavom europskih fiskalnih normi, pojedini dijelovi hrvatskog sustava su u različitoj mjeri usklađeni s europskim fiskalnim normama. Ciljeva koje će trebati postići ima više: potrebno je analizirati hrvatski fiskalni sustav u njegovoj ukupnosti, zatim, analizirati, također, iz naziva projekta jasna je potreba za analizom europskog sustava normi kojima je uređena fiskalna sfera. Bit će analizirani pojedini fiskalni sustavi zemalja članica EU, prema kriteriju podjele na razvijene zemlje (stare članice EU) i na tranzicijske zemlje (nove članice). Sve ove analize rezultirat će postizanjem sljedećeg cilja: usporedbe hrvatskog fiskalnog sustava sa sustavima zemalja članica EU i sa usvojenim fiskalnim pravilima na razini EU kao supranacionalne organizacije. Temeljna je hipoteza istraživanja – hrvatski fiskalni sustav je u osnovnome uspostavljen, ali je, prvo, rudimentaran u odnosu na europski sustav, napose na praksu Europskog suda, i drugo, hrvatski fiskalni sustav, iako postojeći i funkcionalan, niti je optimalno učinkovit, niti je normativno dovršen. Temeljem propitivanja ove hipoteze, očekivani su rezultati – njezina potvrda ili negacija. U slučaju potvrde, rezultat istraživanja bit će predložene promjene, normativne i praktično-provedbene, postojećeg hrvatskog sustava. Očekivani je rezultat, također, i formuliranje prijedloga u smislu konačnog usklađenja hrvatskog sustava sa europskim fiskalnim sustavom. Rezultati će biti provjereni (i provjeravani) stalnom usporedbom hrvatskih normativnih rješenja s odgovarajućim europskim; također, bit će uspoređivani i empirijski pokazatelji. Važnost se predloženog istraživanja očituje kako u prijedlozima za daljnji razvoj hrvatskog fiskalnog sustava, tako i u prijedlozima za što brže ali i promišljeno usklađenje s europskim normama. 

Natrag