zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu 
Voditelj: Jakša Barbić
Ustanova: Pravni fakultet, Zagreb 
Sažetak: Projekt pomaže uspostavi vladavine prava u za gospodarstvo ključnoj grani prava – pravu društava. Razvoj domaćeg poduzetništva i jačanje razine konkurentnosti ukupnog domaćeg gospodarstva mora pratiti izgradnja zdravog pravnog okvira. Projekt je stoga zamišljen kao pomoć koju pravna znanost daje što je moguće širem krugu zainteresiranih. Izvršnoj vlasti, zakonodavstvu, pravosuđu, upravnoj vlasti te široj pravničkoj i poslovnoj javnosti. Istraživanjem se želi doći do znanstveno utemeljenih spoznaja o položaju hrvatskog prava sa stajališta prava društava u odnosu na pravo Europske unije sa stajališta prava društava. Projekt počiva na uspješno provedenoj analizi domaćeg prava društava i europskog prava društava te na uspješno provedenoj usporedbi domaćeg prava društava s europskim pravom društava. Istraživanje se provodi u pet cjelina: 1. Prikupljanje relevantnih domaćih, europskih i poredbenopravnih izvora neophodnih za znanstveno-istraživački rad te njihovo iscrpno popisivanje i klasificiranje; 2. Ocjenjivanje stupanja usklađenosti domaćeg prava sa stajališta prava društava s europskim pravom te detektiranje konkretnih pitanja koja je u domaćem pravu potrebno izmijeniti ili dopuniti; 3. Izrada konkretnih prijedloge de lege ferrenda glede usklađivanja domaćeg prava s pravo Europske unije u dijelu koji se tiče prava društava; 4. Ocjenjivanje stupanja provedbe europskih standarda u domaćoj pravnoj i poslovnoj praksi; 5. Izrada konačnih rezultata i općih zaključaka Projekta. 

Natrag