zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Europske značajke i dvojbe hrvatskog sustava izvršenja kazne oduzimanja slobode 
Voditelj: Goran Tomašević
Ustanova: Pravni fakultet, Split 
Sažetak: Izvršenje izrečene kaznenopravne sankcije, osobito kazne oduzimanja slobode, završni je stadij u dugotrajnom i složenom procesu društvene reakcije na počinjeno kazneno djelo, o kojemu ovisi uspjeh cjelokupnog prethodnog djelovanja službe otkrivanja kaznenih djela i pravosudnih tijela u postupanju pred sudom. Otuda važnost proučavanja i unapređenja sustava izvršenja kazni oduzimanja slobode u svakoj zemlji. Glavni je cilj ovog znanstvenog projekta utvrditi usklađenost normativnih rješenja i prakse izvršenja kazne oduzimanja slobode u Hrvatskoj s europskim pravnim vrelima i suvremenim penološkim sustavima u pojedinim državama Europske unije, te predložiti rješenja koja će unaprijediti penitencijarni sustav i penološku praksu izvršenja kazne zatvora u nas. U tu svrhu prikupit će se i obraditi svi najvažniji međunarodni akti u kojima su sadržani standardi ljudskih prava u odnosu prema osuđenicima na kaznu oduzimanja slobode, bilo da se radi o općim ljudskim pravima koja imaju univerzalnu vrijednost, ili o pravima zatvorenika koja vrijede za sve osobe lišene slobode ili se pak odnose na specifična prava nekih posebnih kategorija zatvorenika (žena, trudnica, maloljetnika, ovisnika, osoba s duševnim smetnjama, stranaca). Proučit će se i kritički valorizirati postojeća normativna (zakonska i podzakonska) regulativa izvršenja kazne oduzimanja slobode u Hrvatskoj, te istražiti kako se u penološkoj praksi hrvatskog zatvorskog sustava primjenjuju postojeća normativna rješenja. Pri tome će se posebna pozornost posvetiti istraživanju izvršenja kratkotrajnih kazni zatvora i izučavanju institucije suca izvršenja kao i problemima koji se javljaju u vezi s njegovim postupanjem. Nakon usporedbe našeg penitencijarnog sustava i penološke prakse u Hrvatskoj s međunarodnim, prvenstveno europskim aktima i penološkim sustavima pojedinih država članica Europske unije, bit će moguće utvrdiiti stupanj njihove međusobne usklađenosti i postojanje eventualnih razlika koje bi trebalo ukloniti. Na kraju će se predložiti de lege ferenda poduzimanje odgovarajućih rješenja na zakonodavnom planu i u praksi izvršenja kazne oduzimanja slobode u cilju njihovog unapređenja i usklađivanja s europskim dostignućima. 

Natrag