zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga 
Voditelj: Edita Čulinović-Herc
Ustanova: Pravni fakultet, Rijeka 
Sažetak: Kao rezultat uklapanja hrvatskog tržišta financijskih usluga u europski financijski prostor, pojavljuju se nove financijske usluge, koje nisu pravno regulirane (kreditni rejting), a obavljanje postojećih financijskih usluga usklađuje se s pravnim standardima europskog financijskog tržišta. Financijske usluge prema potrošačima većim su dijelom sukladne europskom pravu, kao i usluge koje nude ovlaštena društva na tržištu kapitala, ali je nužno kontinuirano praćenje izmjena u europskom zakonodavstvu, među kojima se nalaze i usluge koje se obavljaju kao zanimanje (revizori) pogotovo u domeni nadzora njihove kvalitete. Bilježi se i pojava atipičnih financijskih usluga koje se dijelom nalaze u sferi socijalnosti (mirovinski fondovi i socijalno osiguranje), a prisutna je i tendencija stvaranja koncentracija, stapanja bankovnih i ostalih financijskih usluga te stvaranje multinamjenskih financijskih konglomerata. U tako složenom tržišnom okruženju raste važnost kvalitetnog nadzora trenutno konsolidiranog u dvije nadzorne institucije. Cilj projekta je utvrditi koje propise treba još uskladiti s europskim zakonodavstvom, u domeni bankovnih i ostalih financijskih usluga, vodeći pritom računa o propisima koji su usmjereni na zaštitu potrošača i zaštitu ulagatelja kao slabije strane, te utvrditi mehanizme zaštite kada se davatelji usluga pojavljuju kao slabija strana (revizori prema javnom dioničkom društvu). Stupanj zaštite usporedit će se po sektorima financijskih usluga, s ciljem utvrđenja najvećeg stupnja zaštite, a ocijenit će se i dostupnost pravosudne zaštite neizravnim korisnicima financijskih usluga. Polazi se od hipoteze da se stupanj zaštite slabije strane ne mjeri volumenom protektivnog zakonodavstva, već i učinkovitošću nadzora te brzinom i kvalitetom pravosudne zaštite. Cilj istraživanja je utjecati na izmjene zakonodavstva kojima će se sukladno europskom pravu povećati razina zaštite korisnika financijskih usluga. Očekuje se da će se na temelju rezultata istraživanja, osim zakonodavnih, preporučiti i mjere dogradnje cjelovitog i učinovitog sustava nadzora na hrvatskom tržištu financijskih usluga. Istraživanje je od osobite važnosti zbog skorog stjecanja članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji a služit će i kao priprema za natjecanje hrvatskih davatelja financijskih usluga na europskom tržištu. Rezultati istraživanja bit će objavljeni u znanstvenoj monografiji, prezentirani na međunarodnom znanstvenom skupu, te je to ujedno i način njihove provjere. 

Natrag