zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Veliki hrvatski penalist Jerolim Mičelović-Michieli 
Voditelj: Anita Kurtović
Ustanova: Pravni fakultet, Split 
Sažetak: Bračanin Jerolim Mičelović-Michieli napisao je oko 1650.godine djelo Pratica Criminale pei Cancellieri koje se rabilo u sudskoj kaznenopravnoj proceduri diljem Mletačke Republike vjerojatno sve do njezine propasti 1797.godine. Jerolim Mičelović - Michieli rodio se u Postirama na otoku Braču 1600.godine, studirao je na sveučilištu u Padovi, gdje je postigao diplomu doktora obaju prava. Obavljao je službu auditora, kancelara i savjetnika u najtežim političkim i vojnim okolnostima kod raznih mletačkih generalnih kapetana i rektora u Dalmaciji, Italiji i Kandiji. Jerolimu Mičeloviću posvećene su knjiga bračkog Statuta i knjiga tzv. privilegija bračke komune. Umro je u Trogiru 1666.godine i sahranjen je u grobnici glavnog oltara tamošnje katedrale. Prema Andriji Ciccarelliju bio je čovjek koji se u svom stoljeću isticao kao sjajna ličnost. Do danas gotovo nepoznat i neobjavljen rad jednog hrvatskog pravnika znatno je pridonio ublažavanju nehumanosti tadašnjeg inkvizicijskog postupka. Cilj znanstvenog projekta predstavlja vrednovanje hrvatskog pravno povijesnog doprinosa europskoj i svjetskoj civilizaciji, kulturi i znanosti. Premda pravna znanost ima u Dalmaciji duboko korijenje, dosadašnje spoznaje ukazuju da postoje i drugi sustavni radovi iz pravnih disciplina napisani od naših ljudi koji su u svijetu figurirali pod svojim latinskim imenom kao stranci. Mičelovićeva Pratica Criminale jedno je od srednjevjekovnih djela koje je moglo doprinijeti napretku civilizacije, pa ju je stoga potrebno uvrstiti u domaće i svjetske bibliografije značajnih djela koja su imala svrhu ublažiti nehumanost inkvizicijskog postupka srednjeg vijeka. Ako se uzme u obzir da je djelo primjenjivano, vjerojatno, gotovo 150 godina, kroz razdoblje XVII. i XVIII. stoljeća, tada se može pripisati njegovom autoru u zaslugu da je relativno rano ustao u prilog modernizaciji kaznenog prava, puno prije najpoznatijeg pisca Beccarie. Iznošenje i ocjena Mičelovićevih ideja valorizirat će doprinos jednog našeg sunarodnjaka razvitku pravne teorije i prakse. Prvo tiskanje Mičelovićeva djela provest će se redigiranjem talijanskog rukopisa, kritičkim prijevodom na hrvatski jezik te opsežnom uvodnom kaznenopravnom studijom o samom djelu i njegovom autoru. Rezultati ovog znanstvenog projekta biti će prezentirani u obliku knjige iz područje povijesti kaznenog prava, a važnost predloženog istraživanja proizlazi iz činjenice da još uvijek znatan broj hrvatskih pravnih znanstvenika svojataju drugi narodi. 

Natrag