zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Hrvatska u međunarodnoj zajednici 
Voditelj: Radovan Vukadinović
Ustanova: Fakultet političkih znanosti, Zagreb 
Sažetak: U novom stoljeću Hrvatska će se suočiti, kao i ostale članice međunarodne zajednice, s brojnim novim poznatim i nepoznatim problemima koji će utjecati na njezinu globalnu, regionalnu, političku, gospodarsku i sigurnosnu poziciju. Postavljeni ciljevi istraživanja odnose se na određivanje glavnih globalnih pravaca razvitka međunarodnih odnosa, njihove reflekse na pojedina svjetska područja, posebice na Hrvatsku i njezino bliže okruženje. Istraživanje će pokazati glavne sadržaje i pravce globalnih promjena, regionalne nove tendencije, mjesto Hrvatske u euroatlantskim integracijama i ulogu hrvatske vanjske politike u novim svjetskim tijekovima. Rezultati ovog istraživanja koje se temelji na sustavnoj analizi međunarodnih odnosa i vanjske politike, te nacionalne i međunarodne sigurnosti imati će diseminacijski utjecaj na političku znanost, posebice na području međunarodnih odnosa i vanjske politike, a dijelom će utjecati i korespondirati s ostalim društvenim znanostima. Provjera rezultata istraživanja vršit će se kroz stalnu komparaciju znanstvenih radova objelodanjenih u zemlji i svijetu, kao i u suradnji s odgovarajućim institucijama koje mogu biti praktični korisnici istraživanja ( Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvo obrane te ostali zainteresirani državni organi). Istraživanje se nadovezuje na dosadašnje rezultate koji su objelodanjeni u brojnim znanstvenim radovima u zemlji i inozemstvu, radovima podnesenim na međunarodnim znanstvenim skupovima i konferencijama, kao i na izrađenu metodologiju teorijskog istraživanja međunarodnih odnosa i vanjske politike. 

Natrag