zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Istraživanje migracijskih i etničkih pojava i sistematizacija pojmova 
Voditelj: Emil Heršak
Ustanova: Institut za migracije i narodnosti, Zagreb 
Sažetak: U proteklom desetljeću u Institutu za migracije i narodnosti radilo se, među inim, na sistematizaciji i terminološkoj razradi migracijskih i etničkih pojava, što je 1998. rezultiralo i prvim leksikonom iz tih područja na hrvatskom jeziku, prilagođenom potrebama hrvatskoga društva. Leksikon se potvrdio u praksi (korištenje u sveučilišnoj nastavi, citiranost u znanstvenim radovima, prodanost naklade). No to je djelo označavalo samo početak rada, a s nastavkom procesa globalizacije i europeizacije, i s daljnjim istraživanjima na područjima migracija i etničnosti, nastala je i potreba za preispitivanjem postojećih sistematizacija. U tom smislu, predloženi projekt ima ove ciljeve: utočniti pojmovna područja i nazivlja; standardizirati etnonimijsko nazivlje na osnovi istraživanja domaćih i stranih izvora; istaknuti veze između promjena migracijsko-etničkih pojava i razvitka pojmova; istraživati i utvrditi bitne parametre migracijskih i etničkih skupina; identificirati krovne procese vezane za migracijske i etničke pojave; istraživati suodnos između pisane riječi i razumijevanja spomenutih pojava; predstaviti rezultate na način koji potiče interdisciplinarno istraživanje i informiranje šire javnosti. Kao hipoteza može se prihvatiti postavka da razumijevanje migracijskih i etničkih pojava ovisi i o pojmovnim konstrukcijama. Očekuje se da će projekt sažeto prikazati parametre najvažnijih migracijskih i etničkih pojava, i problema vezanih uz njih, te tu pomoći i u obrazovanju mlađih znanstvenika i novaka. Očekuje se i izrada serije studija i priručnika u kojima se istražuju i sistematiziraju nedovoljno poznate ili oprečno tumačene migracijske i etničke pojave, a na kraju i izrada jedinstvene monografije, leksikona (baze podataka) ili priručnika, koji bi znanstvenoj i široj javnosti predstavio najnovije spoznaje o pojedinim pojmovima. Pomoć domaćih i inozemnih recenzenata bit će ključna za provjeru rezultata projekta, no i očekivana uporaba završne sistematizacije u znanosti, sveučilišnoj nastavi i u široj javnosti također bi trebala potvrđivati uspjeh projekta. Za hrvatsku znanost i širu javnost vrlo je važno raspolagati što potpunijim, ažurnijim, pa i hrvatskom jeziku prilagođenim putokazima o tako složenim pojavama kao što su migracije i etničnost. Projekt sažima i unapređuje dugogodišnja iskustva istraživača Instituta za migracije i narodnosti, kao i ekspertizu vanjskih suradnika iz zemlje i inozemstva, da bi se taj zadatak ostvario. 

Natrag